Paarse Strandloper

Wetenschappelijke naam

Calidris maritima

Engelse naam

Purple Sandpiper

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :710
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

400-600 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

100-500 (2008-2012)

Tijd van het jaar

Half juli tot half mei, hoogste aantallen oktober-maart.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken (vooral dammen en pieren)
- Alleen vogels met terreinbinding tellen
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- Geen verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Solitair of in groepen tot enkele tientallen
- Nogal zwijgzaam en onopvallend, vooral tijdens rusten
- Vrijwel altijd op stenige ondergrond (pier, stenen dijklichaam)
- Schuilt bij harde wind achter verhogingen en obstakels (door donker verenkleed lastig zichtbaar op basaltdammen)
- Soms samen met vooral Steenloper of andere steltlopers
- Extreem zeldzaam in binnenland