Temmincks Strandloper

Wetenschappelijke naam

Calidris temminckii

Engelse naam

Temminck's Stint

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :350
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

100-500 (2008-2012)