Drieteenstrandloper

Wetenschappelijke naam

Calidris alba

Engelse naam

Sanderling

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :2000
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

11.000-16.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

21.800-44.000, mei,sep (2012-2017)

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen augustus-mei.

Tijd van de dag

Van 2 uur voor hoogwater tot hoogwater

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Vaak massale aankomst op HVP
- Aanvliegende vogels beter te tellen dan vogels ter plaatse (dichte groepen)
- Tijdens hoogwater vaak rustend in dichte grote groepen
- Deel vogels begint te foerageren bij zakkend water
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken

Bijzonderheden

- HVP vooral op kale zandplaten of stranden (daar ook los van getijdenritme)
- Vaak samen met andere steltlopers (Bonte Strandloper, Kanoet)
- Korte maar hevige doortrekgolf in mei met grote concentraties op slechts enkele plekken
- Let op kleurringen (zie www.cr-birding.org)

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen augustus-mei.

Tijd van de dag

Gehele dag, op Noordzeestrand bij voorkeur bij laagwater, elders in getijdengebieden bij hoogwater.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Vooral in groepen tot enkele tientallen
- Vaak op Noordzeestrand
- Soms samen met andere steltlopers (Bontbekplevier, Bonte Strandloper, Steenloper)
- Vooral op zandige, slikkige of stenige oevers van ondiepe plassen
- Schaars in diepe binnenland