Morinelplevier

Wetenschappelijke naam

Charadrius morinellus

Engelse naam

Eurasian Dotterel

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :1200
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

0-1 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Morinelplevier

Charadrius morinellus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m juli

Datumgrenzen

15 mei t/m 15 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen noteren en alert zijn op paren of solitaire mannetjes. Let op alarm of afleidingsgedrag.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 15 juni

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Uitgebreide documentatie noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode. Broeden (uitsluitend IJsselmeerpolders) is alleen bekend uit de jaren zestig. Toch blijft extra-aandacht zinvol bij late voorjaarswaarnemingen.

Bijzonderheden

Trekkers kunnen enige tijd blijven hangen maar vertonen geen broedindicatief gedrag.