Fazant

Wetenschappelijke naam

Phasianus colchicus

Engelse naam

Common Pheasant

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

21.000-26.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

50.000-100.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Fazant

Phasianus colchicus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m eind juni

Datumgrenzen

1 februari t/m 30 juni

Tijd van de dag

Vooral in de vroege ochtend en late avond.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen, met nadruk op territoriale man (schorre roep gevolgd door vleugelroffel; heeft vaak verschillende roepplekken binnen territorium) en aanwijzingen voor nest: op korte afstand met veel geraas uit dichte vegetatie opvliegende hen (vaak van legsel opgestoten) of hen met jongen (bij verstoring alle kanten uitvliegend en met veel piepen weer bij elkaar komend; tel alleen families met jongen die niet meer dan hooguit enkele tientallen meters kunnen vliegen).
LET OP: soort is verstoringsgevoelig. Verlaat onmiddellijk de omgeving van een toevallig gevonden nest.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult mannetje in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 1 februari t/m 30 juni en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

300 m

Documentatie

Noteer het indien illegale uitzetactie vermoed wordt (vogels opvallend tam).

Bijzonderheden

Territoriale haan heeft vaak verschillende hennen (maar niet altijd bij eenmaal volledig ingeburgerde populatie). Tel het aantal hanen als maat voor de fazantenstand. Bij toevallige waarnemingen van harems het aantal hennen per harem noteren.

Broedbiologie

Broedt in open tot halfopen landschappen met veel dekking. Eileg begin april tot eind juni, incidenteel later. Eén broedsel per jaar, meestal 8-12 eieren, broedduur 23-26 dagen, jongen nestvlieders die met 12 dagen stukjes kunnen vliegen en na 10-12 weken zelfstandig zijn.