Smelleken

Wetenschappelijke naam

Falco columbarius

Engelse naam

Merlin

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

-

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

-

Buiten broedtijd

Smellekens van Scandinavische origine passeren ons land tijdens de trek of overwinteren er. De najaarstrek speelt zich hoofdzakelijk af tussen half september en eind oktober. In die tijd zijn trekkers door het hele land te zien. De enkele honderden overwinteraars zoeken vooral open gebieden in West- en Noord-Nederland op, waar ze jagen op zangvogels. Op de hoge gronden is het Smelleken 's winters schaars (en wordt een laag jagende Sperwer wel eens ten onrechte voor een Smelleken aangezien). De landelijke aantallen vertonen schommelingen zonder duidelijke trend. De voorjaarstrek loopt van half maart tot eind mei, met enkelingen nog in juni. Op trektelposten langs de kust kunnen eind april en in mei bij krachtige oostenwinden tientallen Smellekens per dag passeren. In het binnenland gaat het doorgaans om een enkele vogel.