Smelleken

Wetenschappelijke naam

Falco columbarius

Engelse naam

Merlin

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

200-300 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

100-500 (2008-2012)