Ruigpootbuizerd

Wetenschappelijke naam

Buteo lagopus

Engelse naam

Rough-legged Buzzard

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

-

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

-

Buiten broedtijd

Hoewel Ruigpootbuizerds tussen september en april gezien worden, is de kans op een waarneming het grootst van december t/m februari. Gewoonlijk is het noorden van het land het best bedeeld met overwinteraars, waarschijnlijk vooral Noorse vogels. In sommige winters zijn 'Ruigpoten' talrijker, wat vooral een gevolg is van een goed noordelijk broedseizoen, soms in combinatie met een vroeg inzettende en sneeuwrijke winter. Tijdens zulke invasiewinters is de verspreiding wat ruimer, al blijft deze roofvogel ook dan in Zuid-Nederland schaars. Van doortrek is weinig te merken; de meeste trekwaarnemingen vallen in oktober en maart. Lichte Buizerds worden regelmatig verward met Ruigpootbuizerds, zeker als ze ook nog 'bidden' tijdens de jacht. Dat is echter ook voor 'gewone' Buizerds een normale jachtmethode.