Grote Zee-eend

Wetenschappelijke naam

Melanitta fusca

Engelse naam

Velvet Scoter

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :4700
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

200-800 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

500-2000 (2008-2012)

Tijd van het jaar

Half september tot en met mei.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- In belangrijkste gebieden (Noordzee) alleen telbaar vanuit vliegtuig/vanaf boot
- In overige gebieden meenemen tijdens reguliere telling

Bijzonderheden

- In Noordzee in groepen tot enkele tientallen
- Elders vaak solitair of in groepjes tot een tiental
- Soms samen met andere eenden (Eider, Zwarte Zee-eend, Middelste Zaagbek); ook ongemengde groepen
- Foerageert vnl. op open zee, in binnenland op open wateren
- Groepen vaak ver uit de kust en van daaraf amper telbaar
- Groepen verplaatsen zich veelvuldig, laag over water vliegend