Zwarte Zee-eend

Wetenschappelijke naam

Melanitta nigra

Engelse naam

Common Scoter

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :7500
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

40.000-50.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

10.000-50.000 (2008-2012)

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen half augustus tot in juni.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- In belangrijkste gebieden (Noordzee) alleen goed telbaar vanuit vliegtuig/vanaf boot
- In overige gebieden meenemen tijdens reguliere telling

Bijzonderheden

- In Noordzee in groepen tot vele honderden of meer
- Elders vaak solitair of in groepjes tot een tiental
- Soms samen met andere eenden (Eider, Grote Zee-eend, Middelste Zaagbek); grote groepen vaak ongemengd
- Foerageert vnl. op open zee, in binnenland op open wateren
- Grote groepen vaak ver uit de kust en van daaraf amper telbaar
- Groepen verplaatsen zich veelvuldig, laag over water vliegend