Topper

Wetenschappelijke naam

Aythya marila

Engelse naam

Greater Scaup

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :3100
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

73.000-130.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

18.900-48.400, nov,mrt (2012-2017)

Tijd van het jaar

Half oktober tot in mei.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Meer op zee dan Kuif- en Tafeleend
- In IJsselmeergebied/Waddenzee in groepen tot enkele duizenden
- In diepe binnenland vaak solitair of in groepjes tot een tiental
- Vaak samen met andere eenden, zowel tijdens foerageren (vooral Kuifeend, Tafeleend en Eider) als rusten (alle soorten); grote groepen vaak ongemengd
- Foerageert vooral op open en niet zelden vrij diep water, zowel zoet als zout
- Grote groepen vaak ver uit de kust (worden in IJsselmeer-/Waddengebied geteld vanuit de lucht)
- Bij ruw weer schuilend achter dijken, strekdammen etc.
- Uitkijken voor verwarring met Kuifeend