Roodkeelduiker

Wetenschappelijke naam

Gavia stellata

Engelse naam

Red-throated Loon

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :2600
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

2000-10.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

2000-10.000 (2008-2012)