Casarca

Wetenschappelijke naam

Tadorna ferruginea

Engelse naam

Ruddy Shelduck

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

10-30 (2013-2015)

Geschat maximum winter

80-120 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

100-500 (2008-2012)

Casarca

Tadorna ferruginea

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m eind juli

Datumgrenzen

30 april t/m 30 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Paren in broedbiotoop (vijvers, moeras), met nadruk op territoriaal of nestindicerend gedrag: vooral wakende (man op uitkijkpost), baltsende en alarmerende individuen of paren op en boven broedplaats, nest met broedende vogel.
LET OP: Paren met (kleine) jongen kunnen al flinke afstand hebben afgelegd.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (broedende vogel, nestbezoek, fel alarm, pas uitgekomen kuikens) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 30 april t/m 30 juni en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

2500 m

Documentatie

Zekere broedgevallen zijn in Nederland betrekkelijk zeldzaam (maar in Duitsland een stuk gewoner). Vermeld details en geef hoogste broedcode aan.

Bijzonderheden

Exoot. Oorspronkelijke broedvogels vrijwel zeker afkomstig uit watervogelcollecties, maar nakomelingen wild.

Broedbiologie

Weinig bekend uit de Nederlandse situatie!
Nestelt in Duitsland vooral in holen (boomholten, nestkasten, zelf gegraven holen in de grond of aangepaste konijnenholen), incidenteel elders (groot roofvogelnest, onder dichte vegetatie, in leeg gebouw). Eileg vermoedelijk vooral mei. Eén broedsel per jaar, meestal 8-9 eieren, broedduur 28-30 dagen, jongen na ca. 55 dagen vliegvlug.

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen augustus-maart.

Tijd van de dag

Van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- Oppassen voor verstoring (niet te dicht naderen, geen lawaai)

Bijzonderheden

- Meestal in paren of groepen tot een tiental, lokaal veel meer
- Vaak samen met Nijlgans of Grauwe Gans
- Foerageert op grasland en akkers met oogstresten
- Drinkvluchten naar open water
- Zeer lokaal ruiconcentraties op open water met riet van half mei tot eind juli
- Overzomeraars tellen in juli of eerste helft augustus, overdag op wateren (tussen 09-18:00 uur)
- Vogels lijken vooral in omgeving foerageer/rustplaatsen te overnachten