Magelhaengans

Wetenschappelijke naam

Chloephaga picta

Engelse naam

Upland Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

1-10 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

-