Keizergans

Wetenschappelijke naam

Anser canagicus

Engelse naam

Emperor Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

0-2 (2013-2015)

Geschat maximum winter

5-10 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

-