Sneeuwgans

Wetenschappelijke naam

Anser caerulescens

Engelse naam

Snow Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

0-2 (2013-2015)

Geschat maximum winter

90-110 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Tijd van het jaar

Hele jaar.

Tijd van de dag

Van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Meestal solitair of in paren, soms groepen tot een tiental
- Broedvogels uit Nordrhein-Westfalen vaak als groep in Nederland aanwezig (let op geringde vogels met gele pootringen)
- Solitaire vogels of enkelingen vaak gemengd met andere ganzen, vooral Grauwe Gans en Kolgans
- Foerageert op grasland en akkers met oogstresten
- Drinkvluchten naar open water
- Variabel kleed, doorgaans wit met meer of minder zwart op vleugelpunt en donkere tot oranje snavel. Let bij vogels van donkere (blauwe) fase op als Sneeuwgans gelijkende hybriden van andere ganzensoorten (bijv. Keizergans)
- Vrijwel alle vogels zullen tamme herkomst hebben, Noord-Amerikaanse wilde herkomst echter incidenteel aangetoond
- Let op kleurringen (zie www.cr-birding.org)