Toendrarietgans

Wetenschappelijke naam

Anser serrirostris

Engelse naam

Tundra Bean Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :5500
Broedpopulatie

0-2 (2013-2015)

Geschat maximum winter

260.000-270.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

130.000-190.000, nov (2012-2017)

Tijd van het jaar

Oktober tot in april, hoogste aantallen november-februari.

Tijd van de dag

Van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken; eerste oriëntatie van voedselgebieden vaak mogelijk via bezoek slaapplaats in de ochtend
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- Oppassen voor verstoring (niet te dicht naderen, geen lawaai)

Bijzonderheden

- Meestal in groepen tot enkele honderden of meer, zelden solitair (en dan veelal aansluitend bij andere ganzen)
- Groepen vaak gemengd met andere ganzen (Kolgans), soms ook Kleine Zwaan, maar op vaste pleisterplaatsen vaak ongemengde concentraties
- Foerageert veel op akkers met oogstresten, met name in voorjaar ook op gras
- Drinkvluchten naar open water
- Trotseert soms zware sneeuwval, vogels vliegen dan weinig en foerageren liggend in de sneeuw
- Maak eventueel onderscheid tussen eerste winter vogels en oudere dieren, eerste winter vogels goed herkenbaar tot en met december
- Let op halsbanden (zie www.geese.org )

Tijd van het jaar

Oktober-maart, hoogste aantallen november-februari.

Tijd van de dag

Avond: van 1 uur voor zonsondergang tot 1,5 uur erna
Ochtend: van 1 uur voor zonsopgang tot half uur erna
Beste tellen in ochtend (aankomst ’s avonds vaak nog in donker, tot uren na zonsondergang).

Aanwijzingen

- Slaapplaats lokaliseren door volgen van slaaptrek in avond (richting belangrijk!) of evt. gericht bezoeken van geschikte locaties rond zonsondergang
- Oppassen met voorverzamelplaatsen (vogels verkassen nog)
- Zoek telpunt met goed uitzicht op aan/afvliegende vogels
- Tegenlicht prettig want houdt vogels langer zichtbaar
- Grote slaapplaatsen met meerdere mensen tellen
- Vogels arriveren bij helder weer gemiddeld later dan bij donker weer
- Bij aanvang van telling aanwezige vogels noteren
- Vervolgens aan- of uitvliegende vogels noteren

Bijzonderheden

- Kan grote afstand (>20 km) afleggen tussen voedselterrein en slaapplaats
- Slaapplaats doorgaans op groot open water (plassen, vennen), soms op ondergelopen graslanden
- Indien gemengd met Kolgans (of andere ganzen) zijn telresultaten niet altijd tot op de soort uit te splitsen; bepaal evt. de verhouding tussen de soorten in de omliggende foerageergebieden, en reken dit door naar de slaapplaatsaantallen (altijd vermelden indien deze werkwijze is toegepast!)
- Bij strenge vorst en bevroren water soms op ijs slapend, soms verkassend naar open water