Taigarietgans

Wetenschappelijke naam

Anser fabalis

Engelse naam

Taiga Bean Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :520
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

20-60 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-4, nov (2012-2017)

Tijd van het jaar

Oktober tot in april, hoogste aantallen december-februari.

Tijd van de dag

Van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- Oppassen voor verstoring (niet te dicht naderen, geen lawaai)

Bijzonderheden

- Tegenwoordig ronduit zeldzaam, ook in koude winters (voorheen influxen)
- Herkenning, vooral van solitaire vogels of kleine groepjes, vaak problematisch door overlappende kenmerken Toendrarietgans; probeer goede foto’s te maken en voorzie waarneming van goede documentatie (welke kenmerken gezien, waarom Toendrarietgans uitgesloten), zie ook Limosa 84: 117-131
- Let binnen rietganzengroepen specifiek op subgroepen of families (blijven bijeen) met ‘klassieke’ kenmerken (opvallend groot formaat met lange dunne hals; lange afgeplatte snavel met doorgaans veel geel enz.)
- Meestal in familiegroepjes of groepen tot enkele tientallen, vaak iets afgezonderd van overige ganzen
- Solitaire vogels zich aansluitend bij Toendrarietganzen of andere ganzen
- Foerageert meer op grasland dan Toendrarietgans, maar ook te vinden op akkers met oogstresten
- Drinkvluchten naar open water

Tijd van het jaar

Oktober tot in april, hoogste aantallen december-februari.

Tijd van de dag

Avond: van 1 uur voor zonsondergang tot 1,5 uur erna
Ochtend: van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur erna
Beste tellen in ochtend (aankomst ’s avonds vaak nog in donker).

Aanwijzingen

- Slaapplaats lokaliseren door volgen van slaaptrek in avond (richting belangrijk!) of evt. gericht bezoeken van geschikte locaties rond zonsondergang
- Oppassen met voorverzamelplaatsen (vogels verkassen nog)
- Zoek telpunt met goed uitzicht op aan/afvliegende vogels
- Tegenlicht gunstig: vogels beste zichtbaar
- Grote slaapplaatsen evt. met meer mensen tellen
- ’s Ochtends uitvliegende vogels noteren of schatten, daarna de nog aanwezige vogels tellen

Bijzonderheden

- Vanwege lastige determinatie eigenlijk niet te herkennen op slaapplaatsen. Alleen vogels meetellen die overdag met zekerheid in de omgeving zijn waargenomen
- Slaapplaats doorgaans op groot open water (plassen, vennen), soms op ondergelopen graslanden
- Bij strenge vorst en bevroren water soms op ijs slapend, soms verkassend naar open water