Roek

Wetenschappelijke naam

Corvus frugilegus

Engelse naam

Rook

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

48.000 - 50.500 (2019)

Geschat maximum winter

150.000-175.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Roek

Corvus frugilegus

Methode

Nesten tellen

Tijd van het jaar

Half March t/m eind May

Datumgrenzen

15 maart t/m 10 mei

Tijd van de dag

Gehele dag

Aanwijzingen

Minimaal eenmaal nesten tellen tussen 15 maart-10 mei, bij voorkeur zo laat mogelijk, maar voordat de bladeren aan de bomen komen. Zowel volledig uitgebouwde nesten tellen (al dan niet met broedvogel erop of erbij) als nesten in aanbouw. Onbezette nesten komen vrijwel nooit voor (worden afgebroken). Let op voedselvluchten (tot 5 km van kolonie) en invallende vogels op potentiële broedplaats.
Doorgaans is tellen op afstand mogelijk met kijker of telescoop. Indien betreding van het terrein nodig is: zo kort mogelijk i.v.m. verstoring, en nooit bij ongunstig weer (kans op beschadiging broedsel).
Vestigingen mogelijk tot ver in april.
LET OP: Vrijwel altijd in kolonies broedend, maar nieuwe vestigingen beginnen soms met slechts enkele paren. Solitaire paren zeer ongebruikelijk.

Interpretatie

Hoogste aantal gelijktijdig bezette nesten in periode 15 maart-10 mei aanhouden.

Fusieafstand

500 m

Bijzonderheden

Aan het begin van het broedseizoen kunnen nesten verdwijnen of treden verplaatsingen op door stormschade, gevechten of verstoring. Kolonies kunnen door storing uiteenvallen in verschillende kleinere kolonies in de omgeving.

Broedbiologie

Broedt meestal in hoge loofbomen, soms in naaldbomen en lage bomen, zowel in buitengebied als binnen bebouwde kom. Eileg van eind maart tot eind april.Eén broedsel per jaar (met regelmatig vervolglegsels na mislukking). Meestal 3-5 eieren, broedduur 16-18 dagen, nestjongenperiode 32-35 dagen, jongen worden na uitvliegen nog enkele weken gevoerd. Vrouwtje broedt alleen en wordt door mannetje gevoerd. Nestjongen worden eerste twee weken door mannetje gevoerd, daarna door beide ouders.