Zwaangans

Wetenschappelijke naam

Anser cygnoides

Engelse naam

Swan Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

20-30 (2013-2015)

Geschat maximum winter

100-200 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig