Notenkraker

Wetenschappelijke naam

Nucifraga caryocatactes

Engelse naam

Spotted Nutcracker

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

0-1 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Notenkraker

Nucifraga caryocatactes

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin March t/m eind August

Datumgrenzen

1 maart t/m 30 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Wees attent bij (late) voorjaarswaarneming in geschikt biotoop (naaldbos). Let speciaal op aanwezigheid paar, roepende vogel (boomtoppen; serie 'grra..grra..grra' roepen, langgerekter, ijler en sneller herhaald dan roep van Zwarte Kraai), nestbouw, alarm (pas rond uitvliegen van jongen luidruchtig), voedseltransport en pas uitgevlogen jongen (blijven geruime tijd onbeholpen en soms luidruchtig in nestomgeving; mei-begin juni). Aanleggen van voedselvoorraad in herfst (hazelnoten) kan teken voor toekomstig broedgeval zijn! Houdt richting in de gaten waarin vogel met hazelnoten verdwijnt.
Soort zeer onopvallend in broedfase. Afspelen van geluid (roepserie, 5 minuten afspelen, 10 minuten wachten, onmiddellijk stoppen bij reactie) kan zinvol zijn. Let bij zichtwaarneming op snaveldikte (zie Bijzonderheden)!

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 maart t/m 30 juni

Fusieafstand

500 m

Documentatie

Broeden in Nederland is incidenteel vastgesteld na invasies in 1968 en 1977. Uitgebreide documentatie noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode. Geef details omtrent snaveldikte.

Bijzonderheden

Ondersoorten uit Europa en West-Rusland (Nucifraga caryocatactes caryocatactes; dikke en relatief korte snavel) en Oost-Rusland en Siberië (N. c. macrorhynchos; slankere en wat langere snavel) zijn met enige moeite van elkaar te onderscheiden in het veld (probeer foto's te maken!). Broedgevallen kunnen in theorie op beide ondersoorten betrekking hebben.

Broedbiologie

In Duitsland broedvogel van hoog gelegen naald- en gemengde bossen met in middengebergte voorkeur voor sparrenbos met veel hazelaar (hazelnoten!). Nest in naaldboom tegen stam aan. Eileg meestal vanaf eind maart, soms pas in mei. Eén broedsel per jaar, meestal 3-4 eieren, broedduur 17-19 dagen, nestjongenperiode 22-28 dagen, jongen pas tussen dag 105 en 120 volledig zelfstandig (augustus).