Roodkopklauwier

Wetenschappelijke naam

Lanius senator

Engelse naam

Woodchat Shrike

Roodkopklauwier

Lanius senator

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin mei t/m augustus

Datumgrenzen

1 juni t/m 15 juli

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Bij waarneming alert zijn op aanwijzingen voor broeden: zang, aanwezigheid paar, nestbouw, alarm, voedseltransport (mannetje verzorgt broedend vrouwtje, beide vogels verzorgen jongen). Ongepaarde mannetjes zingen en roepen veelvuldig en de hele dag door.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 juni t/m 15 juli

Fusieafstand

500 m

Documentatie

Uitgebreide documentatie nodig met hoogste broedcode per waarnemingsdatum. Soort heeft al sinds begin jaren zestig niet meer in Nederland gebroed. Toch attent blijven bij late voorjaarswaarneming.

Bijzonderheden

Broedbiologie

Meest nabije broedplaatsen in Duitsland in droge halfopen landschappen, vooral extensief hooiland met oudere bomen omgeven door kleinschalig cultuurland. Eileg aldaar eind april tot begin juli, vooral tweede helft mei en begin juni. Eén broedsel per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 13-16 dagen, nestjongenperiode 15-18 dagen, jongen met 3-4 weken zelfstandig, familieverband tot 6 weken na uitvliegen nog intact.