Bruinkopdiksnavelmees

Wetenschappelijke naam

Sinosuthora webbiana

Engelse naam

Vinous-throated Parrotbill

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

20-35 (2013-2015)

Geschat maximum winter

60-120 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig