Zwarte Ibis

Wetenschappelijke naam

Plegadis falcinellus

Engelse naam

Glossy Ibis

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :800
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

1-20 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)