Ooievaar

Wetenschappelijke naam

Ciconia ciconia

Engelse naam

White Stork

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :1600
Broedpopulatie

1125-1225 (2019)

Geschat maximum winter

500-750 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

500-2000 (2008-2012)

Ooievaar

Ciconia ciconia

Methode

Bewoonde nesten tellen.

Tijd van het jaar

Half maart t/m eind augustus

Datumgrenzen

20 april t/m 31 juli

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Alle door paren bewoonde nesten tellen, ook indien broedpoging niets oplevert; nesten die door solitaire vogel worden bezet niet meetellen. Bewoonde nesten herkenbaar aan broedende ouder, jonge vogels op nest, verse uitwerpselen, voedsel of eischalen op of onder nest. Vraag bij twijfel omtrent bewoning na bij omwonenden.
LET OP: Ook broedgevallen melden in de omgeving van ooievaarsdorpen (fokstations), indien het om vrij vliegende vogels gaat. Hoewel de ouders doorgaans tam zijn en een (voedsel)relatie met het ooievaarsdorp onderhouden, bestaat de kans dat de jongen tot de wilde populatie gaan behoren. Broedgevallen binnen fokstations niet doorgeven (worden reeds geregistreerd).

Interpretatie

Bezette nesten tellen.

Fusieafstand

2500 m

Bijzonderheden

Soort wordt intensief gevolgd door Werkgroep Ooievaarstelling Nederland. Bij twijfel of nestplaats al bekend is: aan SOVON doorgeven. SOVON onderhoudt contacten met Werkgroep.

Broedbiologie

Broedt vrijwel uitsluitend in menselijke omgeving, op voor de soort geconstrueerde platforms of zelfgebouwde nesten op gebouwen; een enkele maal nestelend in bomen. Eileg vooral in april. Eén broedsel per jaar, meestal 3-5 eieren, broedduur 33-34 dagen, nestjongenperiode 55-60 dagen, jongen daarna nog 7-20 dagen gevoerd.