Pallas` Boszanger

Wetenschappelijke naam

Phylloscopus proregulus

Engelse naam

Pallas's Leaf Warbler

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

0-2 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)