Pallas` Boszanger

Wetenschappelijke naam

Phylloscopus proregulus

Engelse naam

Pallas's Leaf Warbler

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

-

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

-