Pallas` Boszanger

Wetenschappelijke naam

Phylloscopus proregulus

Engelse naam

Pallas`s Leaf Warbler

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

-

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

-

Buiten broedtijd

Waarnemingen werden tot en met 1996 beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna, daarna geregistreerd door Sovon en Waarneming.nl. Vrijwel alle meldingen vallen tussen begin oktober en begin december, met een duidelijke piek in de tweede helft van oktober. Een enkele vogel blijft vermoedelijk overwinteren. Verreweg de meeste Pallas' Boszangers worden gezien langs de kust. De aantallen lijken sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw te zijn toegenomen.