Grasmus

Wetenschappelijke naam

Sylvia communis

Engelse naam

Common Whitethroat

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

120.000-200.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

2000-10.000 (2008-2012)

Grasmus

Sylvia communis

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m juli

Datumgrenzen

25 april t/m 10 juli

Tijd van de dag

Vooral in de ochtend.

Aanwijzingen

Zang (zowel vanaf zangpost als in baltsvluchtje), alarm (opvallend, en gemakkelijk te provoceren), nestbouw (mannetje bouwt verschillende platformpjes, vrouwtje maakt keus en voltooit een der bouwsels), transport van voedsel of uitwerpselpakketje (beide partners).
LET OP: na het uitkomen der eieren verzwakt de territoriumdrift en wordt tot op 300 m van het nest gefoerageerd. In sommige gebieden/jaren is er een fors mannenoverschot (ongepaarde mannen blijven tot diep in de broedtijd fanatiek zingen, gepaarde vogels zijn veel stiller), zodat er maar in een deel van de territoria daadwerkelijk gebroed wordt.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 25 april t/m 10 juli
bij 7-10 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 25 april t/m 10 juli
bij 11+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 25 april t/m 10 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Broedt in open tot halfopen landschappen met struiken, opgaande kruiden, jonge opslag etc. Eileg van eind april tot eind juni. Eén broedsel per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 10-13 dagen, nestjongenperiode 10-14 dagen, jongen worden na uitvliegen nog tot 3 weken verzorgd.