Snor

Wetenschappelijke naam

Locustella luscinioides

Engelse naam

Savi's Warbler

Rode Lijst :Kwetsbaar
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

1900-2400 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Snor

Locustella luscinioides

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m juli

Datumgrenzen

25 april t/m 10 juli

Tijd van de dag

Vooral in de vroege ochtend, vaak ook 's nachts.

Aanwijzingen

Zingende mannetjes, aangevuld met alarmerende vogels (bij benadering door waarnemer vaak scherp 'pits' roepend). Eventueel geluid afspelen.
LET OP: Zang tot op 200-300 m hoorbaar. Ongepaarde mannetjes zingen tot in de middag. Oppassen met verplaatsingen tussen broedsels (fusieafstand!). Zang bij koel en regenachtig weer relatief laag en kort; verwisseling met Sprinkhaanzanger mogelijk!

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 25 april t/m 10 juli
bij 7-13 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 25 april t/m 10 juli
bij 15+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 25 april t/m 10 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Gebonden aan rietvegetaties. Nest meestal verstopt in kniklaag of andere verhoging in vochtig of nat gebied. Eileg van eind april tot in juli. Twee tot drie broedsels per jaar, meestal 3-6 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 11-15 dagen.