Sprinkhaanzanger

Wetenschappelijke naam

Locustella naevia

Engelse naam

Common Grasshopper Warbler

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

5100-6200 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

2000-10.000 (2008-2012)

Sprinkhaanzanger

Locustella naevia

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m eind juli

Datumgrenzen

25 april t/m 10 juli

Tijd van de dag

Vooral in vroege ochtend en avondschemer, soms ook 's nachts.

Aanwijzingen

Zingende mannetjes (kort na aankomst soms de hele dag, na paarvorming alleen 's ochtends en 's avonds). Nestbouw en transport van voedsel of uitwerpselpakketjes alleen bij toeval (of langdurige intensieve waarneming) te zien. Snel voor de waarnemer uitrennende/kruipende vogel uiterst verdacht en vermoedelijk in omgeving nest.
LET OP: Doortrek mogelijk tot diep in mei. Doortrekkers zingen vaak op ongebruikelijke plekken (oud bos, houtwal). Vogels kunnen zowel uit dekking zingen als vanaf een min of meer geëxponeerde plek (uitstekende tak, stengel) en kruipen vanuit dekking soms omhoog. Soort kan lokaal in hoge dichtheden broeden, waarbij zingende individuele mannetjes moeilijk uit elkaar te houden zijn. Probeer je indien mogelijk tussen de zingende vogels in te manoeuvreren en neem vanaf zo'n strategisch punt ruim de tijd om de verschillende zangers te lokaliseren. Attent zijn op vogels die met de kop draaien (zang klinkt dan plotseling minder hard of vanuit andere richting).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-9 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 25 april t/m 10 juli
bij 10-13 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 25 april t/m 10 juli
bij 14+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 25 april t/m 10 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Broedt in open tot halfopen landschappen met goed ontwikkelde kruidlaag en enige opslag, zowel in droge als natte habitats. Eileg van begin mei tot begin augustus, met piek in tweede helft mei en juni. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 12-15 dagen, nestjongenperiode 12-13 dagen, familie blijft na uitvliegen nog 10 dagen bijeen.