Koperwiek

Wetenschappelijke naam

Turdus iliacus

Engelse naam

Redwing

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

-

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

-

Broedtijd

Waarnemingen tussen half mei en begin september zijn bijzonder zeldzaam. Aanwijzingen voor een broedgeval zijn er niet.

Buiten broedtijd

Gewoonlijk duiken de eerste Koperwieken in het najaar eind september op of in de eerste dagen van oktober. Half oktober vindt bij naar noord draaiende winden soms massale trek plaats (overdag en 's nachts), zowel aan de kust als in het binnenland. Half november is de trek grotendeels voorbij. Hartje winter zijn Koperwieken in het westen en zuiden van het land wat gewoner dan elders. De landelijke aantallen zijn gewoonlijk echter niet groot. De jaarlijkse schommelingen hangen ten dele samen met het winterweer. Na enkele strenge winters, zoals rond 1985, waren de aantallen opvallend laag. De voorjaarstrek begint in maart en is half april voorbij. Massale trek, zoals in het najaar, komt vrijwel niet voor.