Zanglijster

Wetenschappelijke naam

Turdus philomelos

Engelse naam

Song Thrush

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

110.000-180.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

5000-12.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Zanglijster

Turdus philomelos

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half februari t/m eind juni

Datumgrenzen

20 april t/m 30 juni

Tijd van de dag

Vooral in vroege ochtend (rond zonsopkomst) en avond (zonsondergang).

Aanwijzingen

Zang (meestal uit boomtop) en aanwijzingen voor nest: nestbouw (ook: verzamelen van modder, voor komwand), alarm (schetterend hoog geluid), transport van voedsel of uitwerpselpakketje (beide partners).
LET OP: massale zang veelal alleen gedurende korte periode rond zonsopkomst of zonsondergang. Korte snelle telronde dan effectief. Zangers 's avonds verplaatsen zich wellicht wat meer dan die 's ochtends.
Doortrek tot begin mei, maar doortrekkers zingen doorgaans niet, houden zich op in kleine groepjes en vaak buiten bos of andere broedbiotopen.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-12 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 20 april t/m 30 juni
bij 13+ geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 20 april t/m 30 juni

Fusieafstand

300 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Broedt in bossen, parken, grote tuinen en kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Eileg van begin april tot begin juli, met pieken half april-half mei en juni. Twee broedsels per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 13-14 dagen, uitgevlogen jongen worden nog ca. 2 weken gevoerd.