Winterkoning

Wetenschappelijke naam

Troglodytes troglodytes

Engelse naam

Eurasian Wren

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

400.000-600.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

1.000.000-2.000.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Winterkoning

Troglodytes troglodytes

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m half juli

Datumgrenzen

1 februari t/m 20 juli

Tijd van de dag

Aanwijzingen

Zang (onmiskenbaar, maar let op snelle verplaatsingen tussen zangposten) en aanwijzingen voor nest: nestbouw (maar zie hieronder), alarm (fel en gedurfd, tot vlakbij potentieel gevaar) en transport van voedsel of uitwerpselpakketje (door beide partners).
LET OP: mannetje bouwt meerdere nesten (stevig rond nest met ovale opening), vrouwtje kiest er één uit voor broedsel. Echte standvogel, maar in minder optimale habitats na strenge winter soms pas vanaf half april zang, wijzend op tijdelijk verblijf elders.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 1 februari t/m 20 juli
bij 7-9 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 1 februari t/m 20 juli
bij 10+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 1 februari t/m 20 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Polygynie is de regel, zodat het aantal broedende vrouwtjes hoger kan zijn dan het aantal mannetjes.

Broedbiologie

Broedt in boom- en struikrijke landschappen incl. stedelijk gebied. Eileg van begin april tot begin juli, met pieken half april-begin mei en juni. Twee broedsels per jaar, meestal 5-7 eieren, broedduur 13-15 dagen, nestjongenperiode 15-19 dagen, jongen worden tot 18 dagen na uitvliegen gevoerd.