Waterpieper

Wetenschappelijke naam

Anthus spinoletta

Engelse naam

Water Pipit

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

5000-10.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

2000-10.000 (2008-2012)