Zoekresultaten

71 - 80 van 3004 resultaten
 1. Nog steeds weinig Klapeksters? nieuwsbericht

  Vorig najaar waren er relatief veel Klapeksters in ons land. Dit jaar lijken het er minder te zijn, maar het eerste simultane telweekend op 22 en 23 december 2012 zal meer zekerheid geven. Waarneming.nl en Sovon organiseren deze winter twee ...

  Laatst gewijzigd: 28 november 2012

 2. Watervogeltellling Vlieland: 81.000 vogels nieuwsbericht

  Vorige week verscheen op de Staatbosbeheer-blog een verslag van de watervogeltelling op Vlieland die in oktober plaatsvond. Mosterd na de telling dus? Geenszins! Deze telling maakt onderdeel uit van integrale tellingen in het internationale Waddengebied. ...

  Laatst gewijzigd: 29 november 2012

 3. Met zijn allen slaapplaatsen tellen nieuwsbericht

  Afgelopen weekend was de eerste van twee landelijke slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen. Op diverse belangrijke plekken werd dit jaar voor het eerst in groepsverband geteld. Het gaat om grote gebieden waarvan de slaapplaatsfunctie weliswaar bekend ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2012

 4. Vogels tellen in Bulgarije, doe je mee? nieuwsbericht

  In 2010 is De Habitat Stichting gestart met het tellen van vogels in Bulgarije. Iedereen die naar Bulgarije gaat om vogels te kijken kan aan de tellingen meedoen. Jij dus ook. Velen hebben dat al gedaan. De resultaten daarvan vind je op pc.trektellen. Wil ...

  Laatst gewijzigd: 14 december 2012

 5. Mezenmannen werken harder voor onaantrekkelijke vrouw nieuwsbericht

  Dat dieren hun partner uitkiezen op basis van hun ‘looks’ weten we allang. De pauwenstaarten zijn er niet voor niets. Nog niet zo lang weten we dat de aantrekkelijkheid van de partner ook bepaalt hoe hard je voor hem of haar werkt. “Zelden kijken ...

  Laatst gewijzigd: 29 november 2012

 6. Atlastellingen begonnen nieuwsbericht

  Het is weer zover: de komende drie jaar gaan we met zijn allen de Nederlandse vogelstand gedetailleerd in kaart brengen. In de broedtijd, maar ook in de winter! Na maanden van voorbereiding gaan de atlastellingen dan eindelijk van start. Vanaf 1 december ...

  Laatst gewijzigd: 02 december 2012

 7. Slaapplaatstellingen winterseizoen 2012/13: Aalscholvers en meer! nieuwsbericht

  In het Meetnet Slaapplaatsen staat elk seizoen een soort extra in de belangstelling. Eerdere jaren waren dat de Halsbandparkiet, Blauwe Kiekendief en Ransuil, ditmaal de Aalscholver. Door Olaf Klaassen, Stef van Rijn, Jeroen Nienhuis en Jan Schoppers     ...

  Laatst gewijzigd: 16 september 2014

 8. Alken en Zeekoeten op drift nieuwsbericht

  De afgelopen dagen worden er duizenden Alken en Zeekoeten geteld langs de Nederlandse kust. Ze zijn massaal gearriveerd in de Noordzee, op zoek naar voedselrijke wateren. Ieder najaar vliegt een deel van deze noordelijke broedvogels naar de zuidelijke ...

  Laatst gewijzigd: 14 december 2012

 9. Nieuw golfje Pestvogels nieuwsbericht

  Na een eerste golfje Pestvogels in oktober en begin november leek het in ons land weer grotendeels gedaan met deze invasiegast. De laatste dagen leverden een opleving. Komt er een nieuw golfje aan? Zondag 2 december werden van tenminste 50 locaties ...

  Laatst gewijzigd: 02 december 2012

 10. Chip onthult trekgeheimen Nederlandse boerenzwaluw nieuwsbericht

  Persbericht Vogelbescherming- 30 november 2012- Vijftig boerenzwaluwen werden in 2011 voorzien van een lichtgevoelige chip op hun rug. Met deze geolocator was het mogelijk om de trekroute en overwinteringsplaatsen van deze vogels vast te leggen. Deze ...

  Laatst gewijzigd: 14 december 2012