Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 82 resultaten.
1 - 10 van 82 resultaten
 1. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief september 2021 publicatie

  at op het punt van beginnen. Na een relatief koud en nat voorjaar/zomer waarin covid het nieuws domineerde hoo ... p ik dat een ieder weer gezond, enthousiast en vol goede moed het veld in en het water op gaat voor mooie tel ... lingen. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de afgelopen april telling, vacante gebieden en sla ...

  Laatst gewijzigd: 02 september 2021

 2. Protocol merelnesten publicatie

  edperiode van de Merel loopt van doorgaans maart tot en met juli. Je kunt de hele broedperiode merelnesten mel ... de app AviNest en upload de gegevens. pro ...

  Laatst gewijzigd: 12 februari 2021

 3. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, januari 2021 publicatie

  wintertelling, die inmiddels toe is aan de 55 e  editie. Op 16 januari vindt een telling plaats in all ... e binnenlandse monitoringgebieden, ganzen- en zwanengebieden én midwintertelgebieden. Tellen kan van 15 tot 25 jan ... enge lockdown kunnen tellen. Anders dan eerder was aangekondigd zal op de 16 e  geen integrale telling pla ...

  Laatst gewijzigd: 04 februari 2021

 4. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2019/20 publicatie

  rwinterende vogelsoorten waarvoor in Nederland één of meer Natura 2000-gebieden zijn aangewezen (zowel foe ... 0-gebieden (inclusief gebieden die niet voor de betreffende soort zijn aangewezen). In telseizoen 201 ... 9/20 zijn – voor het zesde seizoen op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door med ...

  Laatst gewijzigd: 08 december 2020

 5. Watervogels in Nederland in 2018/2019 publicatie

  oördineerd en na 2000 zijn de verschillende type tellingen (Zoete en Zoute Rijkswateren, ganzen- en zwanen, mid ... de pols om de kwaliteit van de Nederlandse wateren (zoet en zout) te monitoren. Verder worden de tel ... ertekend. Resultaten van watervogeltellingen spelen hierbij een belangrijke rol. De landelijke telreeksen lop ...

  Laatst gewijzigd: 14 mei 2021

 6. Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2020 publicatie

  ntwoorden heeft Sovon twee tellingen in Fryske Gea-terreinen uitgevoerd, namelijk een parentelling in de twe ... ede helft van maart en een telling van gezinnen en jongen in de eerste helft van juni 2020. Daarnaast wer ... els) de nesten tellen per drone. De parentelling leverde een totaal van 5979 paren op. Kan ...

  Laatst gewijzigd: 03 november 2020

 7. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, oktober 2020 publicatie

  Na een tamelijk (na)zomerse telling in september is de herfst nu echt aangebroken. Dat is maar goe ... tenrijk en Tsjechië. In Nederland tellen we niet alleen in oktober, maar ook in november, omdat dan doo ... rgaans de grootste aantallen Goudplevieren in Nederland zijn. De tellingen vinden plaats in de reguliere tel ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2020

 8. Zomerganzen in Drenthe in 2020 publicatie

  De telling in 2020 in de provincie was de achtste in een reeks ganzentellingen die Sov ... on voor de provincie Drenthe uitvoerde. Deze tellingen hebben tot doel het provinciale ganzenbeleid van inf ... oeld om de jaarlijkse verandering in aantallen te volgen. In totaal werden tijdens de tellingen in de ste ...

  Laatst gewijzigd: 30 augustus 2021

 9. Ten behoeve van: Gelderse Patrijzen publicatie

  Een wat grijze zaterdagochtend, begin februari. Een groepje van zo’n dertig mensen verzamelt zic ... de jaar op rij kijkt Hinkamp, op basis van BMP-tellingen, of maatregelen om Patrijzen te helpen hun vru ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 10. Zo tel je: Nachtzwaluwen publicatie

  In deze rubriek pakken we telkens een telprobleem bij de kop en laten we deskundigen aan het woo ...

  Laatst gewijzigd: 20 augustus 2020