Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 420 resultaten.
1 - 10 van 420 resultaten
 1. Deze winter veel meer Gaaien in Nederland nieuwsbericht

  de PTT-tellingen. Een maandje later zijn de gegevens van maar liefst 612 routes aan Sovon doo ... rgegeven, een nieuw telrecord. Maar het gaat natuurlijk vooral om de vogels: met deze telling volgen we sinds 197 ... ien was het natuurlijk spannend of dit ook uit de PTT-telling zou blijken. En jawel: +44% Gaaien ten opz ...

  Laatst gewijzigd: 27 januari 2020

 2. Tel man-vrouw verhouding Wilde Eend bij de Midwintertelling nieuwsbericht

  houding bij zowel de Wilde Eend als de Krakeend. Tel je mee? Meer mannetjes dan vrouwtjes Het is een bekend bee ... ep van meer dan 10 Wilde Eenden of Krakeenden tegenkomt, probeer dan de mannetjes en de vrouwtjes te tel ... len. Voer zo’n groep in Avimap in door twee stippen te zetten op dezelfde plek: één voor de man ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2020

 3. De Rottums, een bijzondere plek in de Waddenzee nieuwsbericht

  atsbosbeheer. De tellingen worden uitgevoerd door de vogelwachters ter plaatse en door speciale telploegen die bui ... ten het bewakingsseizoen voor enkele dagen speciaal voor een telling op de eilanden verblijven. Vooral in aug ... ustus en september is het spitsuur. Dan verblijven gemiddeld zo’n 120.000 vogels op de Rottums. Bijzonder boe ...

  Laatst gewijzigd: 13 januari 2020

 4. Gezocht: Midwintertellers Zuid-Holland en Noord-Brabant nieuwsbericht

  jaren. Waar zoeken we tellers? In Zuid-Holland worden maandelijks al zo’n 550 telgebieden geteld, tij ... dens de midwintertelling zijn dit er een kleine honderd meer. In Noord-Brabant zo'n 340 tel ... erbergingen, recreatieplassen, beekdalen op de zandgronden, stad en dorp. Deze telling is bij uitstek ges ...

  Laatst gewijzigd: 06 januari 2020

 5. Steeds minder Kleine Zwanen in Nederland nieuwsbericht

  gtepunt bij iedere watervogeltelling. De kans op zo'n waarneming is de laatste jaren echter behoorlijk min ... der geworden. De afgelopen telseizoenen werd het ene na het andere laagte-record verbroken. Een uit ... werking van internationale tellingen laat nu zien dat de flyway-populatie van de Kleine Zwaan afnam van bijna 30. ...

  Laatst gewijzigd: 07 januari 2020

 6. Kwam die invasie van Gaaien wel van ver? nieuwsbericht

  htingen op in ons land. Op sommige telposten ging het om meer dan duizend exemplaren. Hoe zo’n invasie op gang kom ... lem van Manen ontrafelde de trek van Gaaien in historisch perspectief. Hij becijfert op basis van PTT-tel ... lingen en de Vogelatlas dat er in Hoog-Nederland wel zo’n 30.000 – 40.000 Gaaien extra zijn in een invasiejaar (zi ...

  Laatst gewijzigd: 09 december 2019

 7. Extra slaapplaatstelling Wulp nieuwsbericht

  ember) is de voorkeursdatum, maar tellen kan tot de 15e. Extra decembertelling Normaliter organiseert Sovon twe ... r van de Wulp doen we er een schepje bovenop. Ook in juli en december tellen we. Juli is gekozen om te zien tot ... pen in het binnenland het hoogst is. Alle hens aan dek en tellen dus, want dit staartje van het Jaar van de Wul ...

  Laatst gewijzigd: 05 december 2019

 8. Ontwikkelingen in Afrika belangrijk voor de vogelstand in Nederland nieuwsbericht

  wgezet gevolgd met tellingen. Een groot deel van deze vogels trekt in het najaar naar Afrika om te ove ... rwinteren. Van onze zangvogels is dat bijvoorbeeld 40%. Vanuit heel Europa en Azië gaat het zelfs om zo’n 2 mil ... ugkeren naar ons land. Die tellen op bij de problemen die broedvogels in Nederland ervaren. Zomertortels hebben bov ...

  Laatst gewijzigd: 05 december 2019

 9. Ganzen en zwanen: ganzenaantallen weer op peil, zwanen wisselend nieuwsbericht

  selend. Ganzenaantallen weer op peil, zwanen wisselend Bij de landelijke tellingen van half november wer ... ralsnog staat de teller op slechts ruim 400. Na 2016 is het novemberaantal behoorlijk ingezakt. De tot nu gro ... nen. We vragen jullie daarom om bij Kleine Zwaan per groep het aantal volwassen en jonge vogels te tellen. Zow ...

  Laatst gewijzigd: 04 december 2019

 10. Gelderse vogelaar in de kieker | Herman Slot nieuwsbericht

  eveer 50 Putters die maar niet konden beslissen waar ze zouden gaan zitten. Welke (Sovon-)tellingen doe je ... met z'n vriend Piet Bus op pad in het Duivense Broek. Ook tellen ze maandelijks watervogels en sin ... ken naar de Klapekster en bij het tellen van slaapplaatsen van de Wulp. Wat kan beter bij Sovon? Mijn ken ...

  Laatst gewijzigd: 04 december 2019