Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 403 resultaten.
1 - 10 van 403 resultaten
 1. Kandidaten voor de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ gezocht | aanmelden kan tot 15 sept. nieuwsbericht

  te periode iets bijzonders hebben neergezet komen in aanmerking. Kent u zo’n vrijwilliger die ent ... housiast alle energie en tijd steekt in een of meerdere Sovon-telprojecten? Of zich op een andere manier ver ...

  Laatst gewijzigd: 29 augustus 2019

 2. Leer watervogels tellen in Midden-Brabant nieuwsbericht

  site. Tellen is leuk én zinvol om te doen. Je ziet elke maand weer andere soorten en aantallen en je geg ... tember tot en met april gaan tellers maandelijks naar hun gebied om er alle watervogels of alleen de gan ... zen en zwanen te tellen. Een ontspannende én zinvolle bezigheid. We zoeken nog nieuwe watervogeltellers! Inh ...

  Laatst gewijzigd: 04 september 2019

 3. Mensen tellen ook mee nieuwsbericht

  sen, maar ook vanwege roofvogels die hun jachtvlucht maken. Tijdens een extra telling bij hoogwater werden hal ... in de Waddenzee tellen mee met het meten van verstoring. Ze noteren de verschillende typen potentiële ver ... den we weer een extra telling in augustus coördineren. Nietsvermoedende recreanten kunnen in hun een ...

  Laatst gewijzigd: 27 augustus 2019

 4. Ray Teixeira overleden nieuwsbericht

  ken dat het opzetten, uitvoeren en afronden van zo’n project ‘gewoon’ is. Niets is minder waar, en zeker toen nie ... t. Pionierswerk Begin jaren zeventig was het opzetten van een landdekkend telproject voor bro ... om de tellers bij de hand te nemen, te inspireren en uit te dagen. Zijn achtergrond in het leger was ...

  Laatst gewijzigd: 08 augustus 2019

 5. Stug doortellen: Koekoek foetsie, zoeken naar de Matkop nieuwsbericht

  ine Karekieten, nog rustig doorzingen. Stug doortellen betekent ook dat je, zoals Leo Ballering, erv ... atiekeling Leo Ballering wel 112 uur tellen om zijn eerste Matkop in zuidelijk Gelderland te vinden. In die regio zit ... gen. Bekijk de trefkans hier maar eens. "Na meer dan 112 uur #LiveAtlas tellen en circa 35.000 vog ...

  Laatst gewijzigd: 31 juli 2019

 6. De zomernesten van de Wespendief nieuwsbericht

  trekken zich aan het oog van de 'gewone' waarnemer. Het zijn de extreme volhouders die telkens wee ... r een stukje aan de puzzel toevoegen. Zoals over de betekenis van 'zomernesten'. Hierover val ...

  Laatst gewijzigd: 30 juli 2019

 7. Tussentijdse resultaten van broedseizoen 2019 | Zeldzame broedvogels en kolonievogels in Utrecht D10 nieuwsbericht

  itief beeld zien. 7 kolonies herbergen zo'n 210 nesten. 20 blauwe reigerkolonies zijn tot begin jul ... jgen. We weten dat er kolonies zijn in Utrecht (Vinkeveen, Botshol en Tienhoven). Als tellers deze kolonies wil ...

  Laatst gewijzigd: 30 juli 2019

 8. 355 paar Middelste Bonte Spechten in Twente nieuwsbericht

  entarisatie voor elkaar te krijgen, hulde aan tellers en organisator! Nieuwe sprong De opmars van de Middelste Bon ... evast een wat 'minder' jaar met stabiele of licht afgenomen aantallen. Zo'n jaar was 2017 toe ... ?) kan hier misschien meer licht op werpen. Het verslag over de Twentse telling in 2019, van de han ...

  Laatst gewijzigd: 12 juli 2019

 9. RAVON zoekt applicatiebeheerder nieuwsbericht

  fessionals hun tellingen in van monitoringstrajecten. Jij gaat je bezighouden met het gehele beheer- en ont ...

  Laatst gewijzigd: 18 juli 2019

 10. Ere wie ere toekomt! nieuwsbericht

  t u zo’n vrijwilliger die enthousiast alle energie en tijd steekt in een of meerdere Sovon-tel ... zettend belangrijk! Om die bijdrage te eren kennen we onder andere onze Wall of Fame voor tellers die 25 jaa ... r of langer tellen en reiken we jaarlijks de prijs voor de Vrijwilliger van het Jaar uit. Vri ...

  Laatst gewijzigd: 01 juli 2019