Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 10 resultaten.
10 resultaten
 1. Lezing: het Jaar van de Huiszwaluw: over een bedreigde dorpsgenoot agenda

  De aantallen broedende huiszwaluwen namen sinds 1970 met ruim 80% af. Van zo'n getal sch ... rik je. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Huiszwaluwen ver ...

  Laatst gewijzigd: 05 februari 2018

 2. Lezing Jaar van de Huiszwaluw agenda

  De aantallen broedende Huiszwaluwen namen sinds 1970 met ruim 80% af. Van zo'n getal sch ... rik je. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Huiszwaluwen ver ...

  Laatst gewijzigd: 28 december 2017

 3. Lezing- Het Jaar van de Huiszwaluw: over een bedreigde dorpsgenoot agenda

  Van zo'n getal schrik je. Wat zorgde voor de afname van deze fraaie insecteneter? Waar komen ze nog ...

  Laatst gewijzigd: 28 december 2017

 4. Lezing: vogelexoten in Nederland agenda

  egenheid om elkaar en goed en vogelrijk Nieuwjaar te wensen.  Informatie: Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009, ema ... il: rgoudhaarlem@zonnet.nl buurtcentrum De Lorzie Marktplein 3 Wormerveer Nederland dinsdag, 9 jan ...

  Laatst gewijzigd: 28 december 2017

 5. Zaterdag 30 september Euro Birdwatch agenda

  eel mogelijk vogels te zien en te tellen. Hun activiteiten maken deel uit van de Euro Birdwatch van Bir ... dLife International, waarbij in zo’n 40 landen tegelijkertijd de trekvogels worden geteld. In Nederland doe ... Tellen, turven en kijken Voor vogelaars en natuurliefhebbers is dit dus het moment om naar bui ...

  Laatst gewijzigd: 22 september 2017

 6. Avond over broedvogels tellen agenda

  dens een eerste gezamenlijk veldbezoek krijg je een broedvogel-tel-cursus op maat. Wel is enige bas ... Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuurgebieden. Het tellen van bro ... t nog bij: tijdens een telling kun je leuke vogelsoorten tegenkomen. Desondanks worden er weinig bro ...

  Laatst gewijzigd: 23 februari 2016

 7. Lezingavond over broedvogels tellen agenda

  aring met broedvogeltellingen is niet noodzakelijk. Tijdens een eerste gezamenlijk veldbezoek krijg je een broedvogel-tel ... Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuurgebieden. Het tellen van bro ... t nog bij: tijdens een telling kun je leuke vogelsoorten tegenkomen. Desondanks worden er weinig bro ...

  Laatst gewijzigd: 23 februari 2016

 8. Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger, Aalscholver agenda

   Zon op 07.41 uur Zon onder 18.05 uur Tellen kan van 14 februari tot en met 1 maart, met als voo ...

  Laatst gewijzigd: 18 september 2014

 9. Lezing zeven jaar MUS: stadsvogels van Fuut tot Rietgors agenda

  2 telpunten met per postcodegebied welke weinig tijd kost. Zie  https://www.sovon.nl/nl/MUS In die zev ... schillen tussen hoog en laag Nederland en verschillende wijktypen en bouwperiode. Wat is de kwaliteit van je ... woord krijgen. Als je geïnteresseerd bent kun je je opgeven bij Bart Verdonk, email-adres bar ...

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2014

 10. MUS-cursus Amsterdam agenda

  ling in zijn werk gaat. Om te ervaren hoe zo’n telling in de praktijk wordt uitgevoerd vindt de volgende mor ... Kijk je graag naar vogels en vind je het leuk om ze wat vaker te gaan bekijken? Dan is het tel ... project MUS (Meetnet Urbane Soorten) vast iets voor jou. Met MUS tel je in het voorjaar de vogels in je eig ...

  Laatst gewijzigd: 15 maart 2013