Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 578 resultaten.
1 - 10 van 578 resultaten
 1. Ray Teixeira overleden nieuwsbericht

  ken dat het opzetten, uitvoeren en afronden van zo’n project ‘gewoon’ is. Niets is minder waar, en zeker toen nie ... t. Pionierswerk Begin jaren zeventig was het opzetten van een landdekkend telproject voor bro ... om de tellers bij de hand te nemen, te inspireren en uit te dagen. Zijn achtergrond in het leger was ...

  Laatst gewijzigd: 08 augustus 2019

 2. Stug doortellen: Koekoek foetsie, zoeken naar de Matkop nieuwsbericht

  ine Karekieten, nog rustig doorzingen. Stug doortellen betekent ook dat je, zoals Leo Ballering, erv ... atiekeling Leo Ballering wel 112 uur tellen om zijn eerste Matkop in zuidelijk Gelderland te vinden. In die regio zit ... gen. Bekijk de trefkans hier maar eens. "Na meer dan 112 uur #LiveAtlas tellen en circa 35.000 vog ...

  Laatst gewijzigd: 31 juli 2019

 3. De zomernesten van de Wespendief nieuwsbericht

  trekken zich aan het oog van de 'gewone' waarnemer. Het zijn de extreme volhouders die telkens wee ... r een stukje aan de puzzel toevoegen. Zoals over de betekenis van 'zomernesten'. Hierover val ...

  Laatst gewijzigd: 30 juli 2019

 4. Tussentijdse resultaten van broedseizoen 2019 | Zeldzame broedvogels en kolonievogels in Utrecht D10 nieuwsbericht

  itief beeld zien. 7 kolonies herbergen zo'n 210 nesten. 20 blauwe reigerkolonies zijn tot begin jul ... jgen. We weten dat er kolonies zijn in Utrecht (Vinkeveen, Botshol en Tienhoven). Als tellers deze kolonies wil ...

  Laatst gewijzigd: 30 juli 2019

 5. 355 paar Middelste Bonte Spechten in Twente nieuwsbericht

  entarisatie voor elkaar te krijgen, hulde aan tellers en organisator! Nieuwe sprong De opmars van de Middelste Bon ... evast een wat 'minder' jaar met stabiele of licht afgenomen aantallen. Zo'n jaar was 2017 toe ... ?) kan hier misschien meer licht op werpen. Het verslag over de Twentse telling in 2019, van de han ...

  Laatst gewijzigd: 12 juli 2019

 6. RAVON zoekt applicatiebeheerder nieuwsbericht

  fessionals hun tellingen in van monitoringstrajecten. Jij gaat je bezighouden met het gehele beheer- en ont ...

  Laatst gewijzigd: 18 juli 2019

 7. Jan de Beer basispagina

  den. Verder doe ik BMP tellingen in Het Park en de organisatie van de nachtzwaluwtelling aldaar voor zov ... der is daar de organisatie erg diffuus, wat in een zo’n groot land natuurlijk al snel gebeurd. Ik ver ...

  Laatst gewijzigd: 01 juli 2019

 8. Wim van Boekel basispagina

  elwereld die daar te vinden was, had ik niet kunnen bevroeden dat ik daar nu, zo’n 20 jaar later, vrijwel dag ... edvogelmonitoring en een aantal andere tellingen voor Sovon, maar ook monitoring van kleine zoogdieren en Otters en een aan ...

  Laatst gewijzigd: 01 juli 2019

 9. Ere wie ere toekomt! nieuwsbericht

  t u zo’n vrijwilliger die enthousiast alle energie en tijd steekt in een of meerdere Sovon-tel ... zettend belangrijk! Om die bijdrage te eren kennen we onder andere onze Wall of Fame voor tellers die 25 jaa ... r of langer tellen en reiken we jaarlijks de prijs voor de Vrijwilliger van het Jaar uit. Vri ...

  Laatst gewijzigd: 01 juli 2019

 10. Op zoek naar Grutto, Kievit en Gele Kwik: een overzicht van meer dan 20 jaar weide- en akkervogels tellen in Fryslân basispagina

  Jelle Postma- Sovon Er wordt in heel Nederland al jarenlang geteld volgens de BMP-methode (BroedvogelMonitoringProject), zo ook in Friesland. Maar waar zitten weide- en akkervogels in Friesland en waarom? Hoe is het ze vergaan de afgelopen 23 jaar? Jelle ...

  Laatst gewijzigd: 01 juli 2019