Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 589 resultaten.
1 - 10 van 589 resultaten
 1. Wulpen in ganzen- en zwanengebieden nieuwsbericht

  tember Van de circa 150.000 Wulpen die we in september tellen zitten er maar een 2000 in de ‘zoete’ mon ... on alle tellers op om gedurende het jaar 2019 ook buiten de reguliere monitoringgebieden Wulpen te tel ... len. Het gaat dan om de gebieden waar Sovon-tellers ganzen en zwanen tellen (GZ-gebieden), doorgaans boe ...

  Laatst gewijzigd: 17 oktober 2019

 2. De tweede Limosa van dit jaar is uit! nieuwsbericht

  atsen zijn en wanneer de vogels er verblijven. In de nieuwe Limosa de resultaten van die wekelijkse tellingen, waa ... rbij gekeken wordt waarom het wad nabij Westhoek van zo’n groot belang voor de Krombekstrandloper is. Ver ...

  Laatst gewijzigd: 16 oktober 2019

 3. Zeldzame broedvogels in Zuid-Holland-Noord in 2019 nieuwsbericht

  rdhovense plas (Zoetermeer), Rijner Wateringkade, Wateringse Veld en tot slot een territorium in de gemeente Del ... enwoordig is het aantal territoria op één hand te tellen. Voor zover bekend was er een territorium in de Dui ...

  Laatst gewijzigd: 02 oktober 2019

 4. Wim van Boekel basispagina

  elwereld die daar te vinden was, had ik niet kunnen bevroeden dat ik daar nu, zo’n 20 jaar later, vrijwel dag ... edvogelmonitoring en een aantal andere tellingen voor Sovon, maar ook monitoring van kleine zoogdieren en Otters en een aan ...

  Laatst gewijzigd: 30 september 2019

 5. Een stroom van zwijgende Gaaien nieuwsbericht

  rgang van de hoge naar de lage delen van Nederland (en België). (Houd er wel rekening mee dat niet op alle tel ... posten even lang geteld is, wat voor enige vertekening kan zorgen) De grootste groepen telden rond de 80 vog ... els. Ongewone aantallen Op drie achtereenvolgende dagen zijn aantallen van rond de 2000 Gaaien op een tel ...

  Laatst gewijzigd: 03 oktober 2019

 6. Kandidaten voor de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ gezocht | aanmelden kan tot 15 sept. nieuwsbericht

  te periode iets bijzonders hebben neergezet komen in aanmerking. Kent u zo’n vrijwilliger die ent ... housiast alle energie en tijd steekt in een of meerdere Sovon-telprojecten? Of zich op een andere manier ver ...

  Laatst gewijzigd: 29 augustus 2019

 7. Leer watervogels tellen in Midden-Brabant nieuwsbericht

  site. Tellen is leuk én zinvol om te doen. Je ziet elke maand weer andere soorten en aantallen en je geg ... tember tot en met april gaan tellers maandelijks naar hun gebied om er alle watervogels of alleen de gan ... zen en zwanen te tellen. Een ontspannende én zinvolle bezigheid. We zoeken nog nieuwe watervogeltellers! Inh ...

  Laatst gewijzigd: 04 september 2019

 8. Activiteiten vereniging in 2018 landingspagina

  nen de tellers doorgaans terecht bij de helpdesk. Van deze service werd zo’n 3000 maal gebruikgemaakt. Vee ... bestaande) tellers. Hier kunnen zij kennis en vaardigheden opdoen met het herkennen van vog ... els, maar vooral ook met de verschillende telmethodieken. Het platform is gestart met een cursus voor het Mee ...

  Laatst gewijzigd: 26 augustus 2019

 9. Mensen tellen ook mee nieuwsbericht

  sen, maar ook vanwege roofvogels die hun jachtvlucht maken. Tijdens een extra telling bij hoogwater werden hal ... in de Waddenzee tellen mee met het meten van verstoring. Ze noteren de verschillende typen potentiële ver ... den we weer een extra telling in augustus coördineren. Nietsvermoedende recreanten kunnen in hun een ...

  Laatst gewijzigd: 27 augustus 2019

 10. Ray Teixeira overleden nieuwsbericht

  ken dat het opzetten, uitvoeren en afronden van zo’n project ‘gewoon’ is. Niets is minder waar, en zeker toen nie ... t. Pionierswerk Begin jaren zeventig was het opzetten van een landdekkend telproject voor bro ... om de tellers bij de hand te nemen, te inspireren en uit te dagen. Zijn achtergrond in het leger was ...

  Laatst gewijzigd: 08 augustus 2019