Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 694 resultaten.
1 - 10 van 694 resultaten
 1. Leer water- en wintervogels herkennen nieuwsbericht

  s voor jou. In tien lessen breng je je kennis over de determinatie en ecologie van water- en win ... rnemers. Het is daarom ook erg geschikt als je al meedoet of wilt starten met de watervogel- en PTT-tellingen voor Sov ...

  Laatst gewijzigd: 19 oktober 2021

 2. Cursus water- en wintervogels landingspagina

  n lessen breng je je kennis over de determinatie en ecologie van water- en wintervogels op een hoger pei ... doet of wilt starten met de watervogel- en PTT- tellingen voor Sovon. Tijdens de cursus leer je deze aal ... swerkopdrachten delen en andere cursisten ontmoeten. Je kunt je huiswerk ook per e-mail bij de docenten inl ...

  Laatst gewijzigd: 22 oktober 2021

 3. Recreant en vogel ontmoeten elkaar in het Friese Westhoek nieuwsbericht

  ober 2020 werden wekelijks tellingen gedaan langs een strook van zo’n tien kilometer langs de kwelder. Gem ... mijden daarvan. Het tellen van duizenden vogels is geen makkelijke klus. In de periode juli tot en met okt ...

  Laatst gewijzigd: 18 oktober 2021

 4. Recordaantallen Zwarte Sterns over zee nieuwsbericht

  g als dat in de afgelopen 20 jaar. Het ging om duizenden vogels per telpost. De ongewone aantallen Zwarte Sterns beg ... iddelde. Voor de waarnemers was het in ieder geval genieten van zo’n stroom Zwarte Sterns over zee! Twee volwassen Kle ... allend voor de westelijke Waddeneilanden. Wat te denken van 93 naar zuid en 138 naar noord in drieënhalf uur tel ...

  Laatst gewijzigd: 13 oktober 2021

 5. Weidevogelinventarisatie in Utrecht in 2021 nieuwsbericht

  lectieven over het gevoerde beheer. De uitvoering van de tellingen op zo’n grote oppervlakte was een flinke klu ... d maart en half juni full-time in het veld. Het gebied was onderverdeeld in 108 telgebieden. Lop ... e keer zo rijk aan weidevogels als de randzones eromheen. Een vergelijking met eerder tel ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2021

 6. Trekteller in de Kijker | Jan Erik Kikkert nieuwsbericht

  technologie in Vlissingen lagen de gerenommeerde telposten van Breskens, de Nolle en Westkapelle binnen han ... eren daarbij aan. Huidige local patch Zo’n 14 jaar geleden ben ik van Brabant naar Limburg verkast, of eig ... m in de regio, dus daar ben ik neergestreken. Eerlijk gezegd ben ik daar de enige vaste teller, maar ik kri ...

  Laatst gewijzigd: 28 september 2021

 7. Verse kracht voor de ledenraad nieuwsbericht

  trict, maar zitten “zonder last of ruggenspraak” van hun achterban in de Ledenraad. De ledenraad heeft daa ... eniging reilt en zeilt. Ook ga je eenmaal per haar naar een bijzonder vogelgebied, vaak op plekken waar je nor ... doen aan de tellingen van Sovon. Dat zien we ook graag terug in de Ledenraad. Denk dus niet te sne ...

  Laatst gewijzigd: 29 september 2021

 8. Ganzen en zwanen: vroege aankomst arctische ganzen nieuwsbericht

  zen precies zo'n tijdsvenster benutten om snel van de broedgebieden op de Russische toe ... den op telposten in de oostelijke helft van het land gezien. Bij de ingevoerde meldingen op waarneming.nl dom ... komst geldt de datum dat voor het eerst over alle telposten samen 500 overvliegende Kolganzen werden get ...

  Laatst gewijzigd: 27 september 2021

 9. Watervogelnieuwsbrief-2-2021/22-okt-2021 Voorwoord nieuwsbericht

  Beste mensen,   De afgelopen septembertelling werd naast het heerlijke weer (zowel tijdens de Wad ... ober vindt de telling in de monitoringgebieden en alle ganzen-en zwanengebieden plaats op 16 okt ... r het jaarlijkse verzoek aan de Friese tellers om hun ganzengroepen in te tekenen. Dat kan op papier, via ...

  Laatst gewijzigd: 27 september 2021

 10. Broedvogels in de Weerribben basispagina

  on-dag zal Marco Hillenaar zijn ervaringen als teller in dit mooie gebied met jullie delen. Tijdens zijn lez ... hoe je eigenlijk broedvogelmonitoring kan doen in zo'n nat en slecht bereikbaar gebied. ...

  Laatst gewijzigd: 27 september 2021