Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 438 resultaten.
91 - 100 van 438 resultaten
 1. Zomerpelgrimage voor Vogelatlas van start nieuwsbericht

  chtige omgeving van Nijmegen, en dat voor een goed doel je! Loop je ook mee?  Schrijf je dir ...

  Laatst gewijzigd: 01 juli 2016

 2. Gelderse vogelaar in de kieker | Gerrian Tacoma nieuwsbericht

  en en gaan van vogelaars uit het hele land. Welke (Sovon-)tellingen doe je? Hoewel ik er nog ste ... er op de dag, dus er is tijdens die vroege tellingen veel om van te genieten. Behalve in het Beekbergerwoud loo ... rdeel van MUS is dat ik in mijn telgebied woon, dus binnen een half uur nadat ik uit bed gestapt ben op het eer ...

  Laatst gewijzigd: 01 juli 2019

 3. Zomermaanden bij uitstek geschikt voor een aantal BMP-soorten nieuwsbericht

  tal soorten moet je juist nu tellen. Door Jan-Willem Vergeer & Joost van Bruggen Aandacht voor lat ... e soorten In de meeste telgebieden valt immers tot in de eerste juliweken nog wel wat te doen. Ond ... licht nog te completeren. Wie het geluk heeft een fraai heidegebied te tellen, zal zich ong ...

  Laatst gewijzigd: 30 juni 2014

 4. JeugdVogelwacht onderzoekt vennen Slabroek nieuwsbericht

  i. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Peter van de Braak, telefoon: 0413-253586 (een lid ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2013

 5. Op zoek naar de geheimzinnige Kwartelkoning nieuwsbericht

  rjaar in het hele land geteld én beschermd. Ook dit voorjaar kun je weer meehelpen.   Nachtbraker Zo’n 150 waa ... n in de belangrijke gebieden van de soort. Weten waar tellers gewenst zijn? Neem dan contact op met Jan Sch ... rgenomen. Dat is iets minder dan vorig jaar voor de eerste telling. Toen kwamen we uiteindelijk op ruim 120 roe ...

  Laatst gewijzigd: 02 juni 2017

 6. Zoeken naar zaadeters in het Fryske land nieuwsbericht

  Ernst Oosterveld, Friese vogelaar, telt tweewekelijks wintervogels op 14 akkers in het hou ... lyse van de landelijke PTT-tellingen zou dit kunnen uitwijzen. De gegevens daarvan laten landelijk gezien gem ... uari. Eind februari telde ik er nog 18. Waar de Vinken voortdurend met de singels als dekking in de rug ...

  Laatst gewijzigd: 15 maart 2017

 7. Eén jaar voor één atlasblok nieuwsbericht

  We zijn nog steeds op zoek naar tellers voor de resterende atlasblokken. Als je tijd hebt kun je ... eel tijd? We zijn nog steeds op zoek naar (nieuwe) tellers voor de resterende 358 atlasblokken. Heb je ...  dit jaar (hopelijk) een nieuw atlasblok tellen. Door het Atlasteam Eén jaar voor één atlasblok Het val ...

  Laatst gewijzigd: 27 december 2013

 8. Gelderse vogelaar in de kieker | Anthonie Stip nieuwsbericht

  hter de buitenwereld liet zien. Welke (Sovon-)tellingen doe je? Momenteel alleen kol ... rd. Na een periode zeer actief met vogels tellen zoemt hij nu in, mede door zijn werk, op insecten. Dit vog ... eltelwerk even op een lager pitje te zetten. Wel tel ik nog huiszwaluwen in mijn woonplaats. Niettemin sta ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2018

 9. Zomerpopulaties ganzen in Groningen in kaart gebracht nieuwsbericht

  In opdracht van de Provincie Groningen voerde Sovon in juli 2015 een integrale telling van gan ... r Volgend op eerdere tellingen in Drenthe, werden in juli 2015 zowel in Groningen als Friesland int ... egrale tellingen van overzomerende ganzen uitgevoerd. Belangrijkste doel  was om gedetailleerd inzicht te kri ...

  Laatst gewijzigd: 28 april 2016

 10. Op zoek naar Kwartelkoningen nieuwsbericht

  ina in te voeren. Je kunt de telling eventueel combineren met de integrale rallentelling voor de  Nac ...

  Laatst gewijzigd: 30 mei 2016