Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 628 resultaten.
91 - 100 van 628 resultaten
 1. Bioblitz je mee? nieuwsbericht

  ntelling niet kent: hierbij kun je het hele jaar alle soorten die je in je eigen tuin ziet tellen en doo ...  leuk vindt om te inventariseren, want het hoeft natuurlijk niet allemaal. Je kunt wekelijks tellen, of gew ... oon als je wat moois ziet. De meeste mensen tellen vogels en vlinders. Voor alle diergroepen zijn de bet ...

  Laatst gewijzigd: 02 juni 2020

 2. Eindelijk weer tellen voor de Vogelatlas nieuwsbericht

  ometerhokken te tellen voor de broedvogelatlas. Door Louis van Oort, Atlasteller   Vogelen in de eigen � ... r kreeg ik de kans om ‘mijn’ hokken ook in de winter te tellen. Ik heb dan ook direct de twee 5x5 ... d Geldermalsen. Met medevogelaars Peter van Horssen en Wiegert Steen had ik afgesproken het tel ...

  Laatst gewijzigd: 25 maart 2013

 3. Geslaagde telling slapende ganzen nieuwsbericht

  gende telling op 19 januari staat bij alle deelnemers al in de agenda. In het komend weekend staat ook zo ... In het afgelopen weekend werd onder goede weersomstandigheden een simultane telling geh ... ot dat alleen via een gecoördineerde telling een beeld is te krijgen van de slapende vogels. De telling wer ...

  Laatst gewijzigd: 05 december 2012

 4. Laat je atlasblok zien in de Vogelweek nieuwsbericht

  het is om exact 2x5minuten te tellen en het nut ervan. Een eigen atlasexcursie is natuurlijk ook heel goed mog ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2014

 5. Zien we je morgen op de Landelijke Dag? nieuwsbericht

  ormeren we bezoekers via de intercom. Daarnaast plaatsen we belangrijke mededelingen (zoals herhaling lez ... dRing app op je telefoon en doe mee aan de BirdRing Challenge. Meer informatie is te vinden in de pro ...

  Laatst gewijzigd: 29 november 2019

 6. Met zijn allen slaapplaatsen tellen nieuwsbericht

  reinbeheerder een telgroep geformeerd van zo´n 15 waarnemers die elk aan de rand van het gebied uitvliegende vogels tel ... ogelijk door een individuele waarnemer te tellen. In deze gebieden is nu in samenwerking met de ter ... at een telgroep in de steigers. Een spannende onderneming dus die heel waardevolle informatie kan opl ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2012

 7. De achterban van Sovon; tellers met kennis en motivatie nieuwsbericht

  geer,Coördinator BMP Sovon-tellers hebben kennis van zaken en zijn gemotiveerd Kent u de term � ... skracht voor hebben! Gelukkig beschikt Sovon nog altijd over een prachtige achterban; tellers met kennis van zak ... den jullie de tellers gemotiveerd?”. Tja, dan realiseer je je weer terdege dat Sovon over een bij ...

  Laatst gewijzigd: 24 december 2013

 8. Overwinterende Klapeksters tellen nieuwsbericht

  jgen in de aantallen en verspreiding in relatie tot terreinkenmerken worden deze winter twee tellingen van ove ... rwinteraars uitgevoerd. De eerste telling vond eind december plaats, de tweede het afgelopen wee ... kend van 26 en 27 januari. Eerste telling Tijdens de eerste telling hebben ruim 230 mensen in meer dan 350 gebieden kla ...

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2013

 9. Shorebird recruitment in the Dutch Wadden Sea publicatie

  els in de Waddenzee.  Zo tel je_Shorebird-Recruitment-in-the-Wadden-Sea1_Bas Engels.pdf Bas W.R. Engels 2015 WAL ...

  Laatst gewijzigd: 28 augustus 2018

 10. Krakeenden: man en vrouw turven nieuwsbericht

  dje vogels kijken. Om het niet teveel tijd te laten kosten kun je een groep(je) uitkiezen waarbij je dez ... e details invult. Dat werkt zo: 1) Zorg ervoor dat je de verschillen tussen Krakeend en andere soo ... /vrouwverhouding turft. Geen probleem als je dat slechts bij een deel van de Krakeenden in je telgebied doet. 3) Voe ...

  Laatst gewijzigd: 06 februari 2019