Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 583 resultaten.
91 - 100 van 583 resultaten
 1. Eindelijk weer tellen voor de Vogelatlas nieuwsbericht

  ometerhokken te tellen voor de broedvogelatlas. Door Louis van Oort, Atlasteller   Vogelen in de eigen � ... r kreeg ik de kans om ‘mijn’ hokken ook in de winter te tellen. Ik heb dan ook direct de twee 5x5 ... d Geldermalsen. Met medevogelaars Peter van Horssen en Wiegert Steen had ik afgesproken het tel ...

  Laatst gewijzigd: 25 maart 2013

 2. Geslaagde telling slapende ganzen nieuwsbericht

  gende telling op 19 januari staat bij alle deelnemers al in de agenda. In het komend weekend staat ook zo ... In het afgelopen weekend werd onder goede weersomstandigheden een simultane telling geh ... ot dat alleen via een gecoördineerde telling een beeld is te krijgen van de slapende vogels. De telling wer ...

  Laatst gewijzigd: 05 december 2012

 3. Met zijn allen slaapplaatsen tellen nieuwsbericht

  reinbeheerder een telgroep geformeerd van zo´n 15 waarnemers die elk aan de rand van het gebied uitvliegende vogels tel ... ogelijk door een individuele waarnemer te tellen. In deze gebieden is nu in samenwerking met de ter ... at een telgroep in de steigers. Een spannende onderneming dus die heel waardevolle informatie kan opl ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2012

 4. De achterban van Sovon; tellers met kennis en motivatie nieuwsbericht

  geer,Coördinator BMP Sovon-tellers hebben kennis van zaken en zijn gemotiveerd Kent u de term � ... skracht voor hebben! Gelukkig beschikt Sovon nog altijd over een prachtige achterban; tellers met kennis van zak ... den jullie de tellers gemotiveerd?”. Tja, dan realiseer je je weer terdege dat Sovon over een bij ...

  Laatst gewijzigd: 24 december 2013

 5. Overwinterende Klapeksters tellen nieuwsbericht

  jgen in de aantallen en verspreiding in relatie tot terreinkenmerken worden deze winter twee tellingen van ove ... rwinteraars uitgevoerd. De eerste telling vond eind december plaats, de tweede het afgelopen wee ... kend van 26 en 27 januari. Eerste telling Tijdens de eerste telling hebben ruim 230 mensen in meer dan 350 gebieden kla ...

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2013

 6. Shorebird recruitment in the Dutch Wadden Sea publicatie

  els in de Waddenzee.  Zo tel je_Shorebird-Recruitment-in-the-Wadden-Sea1_Bas Engels.pdf Bas W.R. Engels 2015 WAL ...

  Laatst gewijzigd: 28 augustus 2018

 7. Krakeenden: man en vrouw turven nieuwsbericht

  dje vogels kijken. Om het niet teveel tijd te laten kosten kun je een groep(je) uitkiezen waarbij je dez ... e details invult. Dat werkt zo: 1) Zorg ervoor dat je de verschillen tussen Krakeend en andere soo ... /vrouwverhouding turft. Geen probleem als je dat slechts bij een deel van de Krakeenden in je telgebied doet. 3) Voe ...

  Laatst gewijzigd: 06 februari 2019

 8. Midwintertelling watervogels Zuid-Holland nieuwsbericht

  jaren. Waar zoeken we tellers? In Zuid-Holland worden maandelijks al zo’n 550 telgebieden geteld, tij ... dens de midwintertelling zijn dit er een kleine honderd meer. De vacante telgebieden in je regio vin ... d je op dit kaartje. Je kunt je eventueel direct aanmelden voor een telgebied. Als je in je regio een tel ...

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2019

 9. Gelderse vogelaar in de kieker: Jan Jacobs nieuwsbericht

  lingerwaard gaf me dat een diepzalig gevoel van geluk. Welke (Sovon-)tellingen doe je? Samen met Hans van Ooi ... aar op de hoogte houdt van lopende zaken. Anno 2019 hangen er zo’n 200 kasten die jaarlijks door de 15 vri ... oriete gebied? De Bruuk in Groesbeek behoort zo’n beetje bij mijn achtertuin. Zeker in de zomer is er daa ...

  Laatst gewijzigd: 04 maart 2019

 10. Gelderse vogelaar in de kieker: Cassandra van Altena nieuwsbericht

  e dag euforisch geweest: een zelfontdekte Bosuil! Welke (Sovon-)tellingen doe je? Ik doe nu vier jaa ... rijft vermakelijke blogs over vogels en telt voor MUS. Door Jan Schoppers, ambassadeur Gelderland namens Sov ... on Wie ben je? Ik ben Cassandra van Altena, 30 jaar, en woon sinds vier jaar in de Bommelerwaard. Ik ben ...

  Laatst gewijzigd: 31 augustus 2015