Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 68 resultaten.
51 - 60 van 68 resultaten
 1. 1988 Een eigen Sovon-smoel basispagina

  t van doorbreken), impressies van de Landelijke Dag 1987 en een terugblik op de PTT-tellingen in de voo ... erzoeksterrein, tellingen in de eigen regio, uitwerking van jarenlang verzamelde gegevens of wat dan ook. We bli ... en tachtig. Veel telwerk werd als ‘nieuw’ ervaren, en daarover wilde men graag lezen en informatie del ...

  Laatst gewijzigd: 31 mei 2013

 2. Ronny Hullegie steunt de Vogelatlas basispagina

  lang deel uitmaakt van de Nederlandse avifauna. "Zo lang we de achterliggende oorzaken van de ach ... elsoort: "Ik doe dit jaar twee blokken met twee collega-tellers. In het blok met mijn eigen woonplaats ont ...

  Laatst gewijzigd: 13 maart 2013

 3. Foto's, video's en verhalen- Jaar van de Patrijs basispagina

  rijzen zijn de weide wereld in getrokken vanuit het schapenweitje.  Drieënhalve minuut genieten Teller Johan Pof ... elaars hebben hun eigen bekenden: Patrijzen 'die ze weten te zitten'. Remo Sloof fotografeerde zo ...

  Laatst gewijzigd: 16 oktober 2013

 4. Mijn moment: Marc van Roomen basispagina

  Tellingen van watervogels vormen een van de pijlers onder het Sovon-bouwwerk. De organisatie erv ... erkampen (“Zoka’s”) van de jeugdbond op Terschelling, vanaf 1980. Dat was toen een broedkamer voor onder and ... ere het nadenken over tellingen en monitoring in het Waddengebied. Onze afdeling deed ook mee met de mid ...

  Laatst gewijzigd: 11 november 2013

 5. Herinneringen aan de Wylerberg: hoe het begon basispagina

  ject), Rob Lensink (Punt-Transect-Tellingenproject en Landelijke Werkgroep Vogel Trektellen), Robert Kwak (we ... voerder, een jaargenoot, suggereerde echter dat het niet zo’n vaart liep met de overname door de lokale mid ...

  Laatst gewijzigd: 29 april 2014

 6. Mijn moment: Jeroen van Zuylen basispagina

  ewerkers die omslag? Aan het woord Jeroen van Zuylen, bij velen bekend van de telefoon of als con ... n verkassen. Zo’n werkplek als de Wylerberg tref je nergens. Zo mooi gelegen, met vergezichten op de Ooi ...

  Laatst gewijzigd: 29 april 2014

 7. Toen en nu 1973: Kwartel en meer basispagina

  r. Zo’n jaar was 1964, toen er ‘overal’ Kwartels werden gehoord. Voor Noord-Brabant schatte men het aan ... ensief en systematisch veldwerk spectaculaire ontdekkingen op. Het tellen van over zee trekkende vogels wer ... t, ontdekten tellers bijvoorbeeld dat de Grauwe Pijlstormvogel een schaarse maar regelmatige doo ...

  Laatst gewijzigd: 20 maart 2013

 8. Tijdsbeeld: verhuizing naar Natuurplaza basispagina

  nen, bedoeld om jaarlijkse veranderingen vast te leggen, bestaan in feite nog niet zo lang. Het Pun ... atief makkelijk te inventariseren en ook nog eens erg populair onder vrijwilligers. Tel daarbij op dat lan ... toor met een professionele staf. Organisaties als de Zoogdiervereniging (zoogdieren), de Vlinderstichting (vl ...

  Laatst gewijzigd: 24 juli 2014

 9. Reglement Sovon-pullenfonds basispagina

  gerennatuurwerkgroepen (zoals jeugdbonden), en andere organisaties met maatschappelijke doelstellingen. Organisaties met com ... ormatie Voor meer informatie zie: www.sovon.nl/pullenfonds Ook kunt u contact opnemen met  Carolyn Vermanen, tel ...

  Laatst gewijzigd: 11 oktober 2013

 10. Partners basispagina

  eer je op onafhankelijke tellingen'  (bron: Vogelnieuws 05/13). Vogelwerkgroepen Een belangrijke factor waa ... erbouwde beheermaatregelen kunnen worden getroffen.Tel- en ringgegevens worden gezamenlijk ingezet om pop ... on is samen met FLORON, RAVON, Zoogdiervereniging en Stichting Bargerveen gevestigd op Natuurplaza te Nij ...

  Laatst gewijzigd: 17 maart 2020