Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 441 resultaten.
51 - 60 van 441 resultaten
 1. Eerste telperiode MUS start op 1 april nieuwsbericht

  is een laagdrempelig telproject waardoor ook minder ervaren tellers mee kunnen doen. Zo’n 800 waarnemers gaa ... Op 1 april (geen grap) start de eerste telperiode van het Meetnet Urbane Soorten (MUS) welke tot ... en met 30 april loopt. Binnen die telperiode worden per postcodegebied 12 punten elk 5 minuten geteld. MUS ...

  Laatst gewijzigd: 02 april 2013

 2. Extra telling steltlopers nieuwsbericht

  ltlopers in het binnenland. Deze telling vindt plaats in Noordwest-Europa. In oktober en november staat weer zo’n tel ... Eens in de vijf of zes jaar wordt er een internationale telling georganiseerd voor ste ... ezet. In de laatste Limosa staat een verslag van de telling in 2008 en er wordt ook ingegaan op de her ...

  Laatst gewijzigd: 30 september 2014

 3. Grootscheepse telling van Waddenzee tot Zuid-Afrika nieuwsbericht

  way gehouden: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In totaal tel ... n zo’n 100 ervaren vogelaars aan de slag langs de Waddenkust. Marc van Roomen van Sovon coö ... rdineert de tellingen. Deze unieke telling langs de kust biedt een up-to-date overzicht van hoe het met de wat ...

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2014

 4. Slaapplaatsen Wulp tot en met dit weekend tellen nieuwsbericht

  den-Nederland zijn op meerdere plekken slaapplaatsen tot zo’n 750 vogels geteld. Toch lijkt het er op dat nogal wat men ... n tellingen binnen. Hopelijk volgen er de komende dagen nog een paar rustige en droge avondjes wan ... ieden), maar een mailtje naar een van de regionale slaapplaatscoördinatoren is net zo makkelijk. Start de telling uit ...

  Laatst gewijzigd: 12 september 2013

 5. Laat je atlasblok zien in de Vogelweek nieuwsbericht

  het is om exact 2x5minuten te tellen en het nut ervan. Een eigen atlasexcursie is natuurlijk ook heel goed mog ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2014

 6. Eindelijk weer tellen voor de Vogelatlas nieuwsbericht

  ometerhokken te tellen voor de broedvogelatlas. Door Louis van Oort, Atlasteller   Vogelen in de eigen � ... r kreeg ik de kans om ‘mijn’ hokken ook in de winter te tellen. Ik heb dan ook direct de twee 5x5 ... d Geldermalsen. Met medevogelaars Peter van Horssen en Wiegert Steen had ik afgesproken het tel ...

  Laatst gewijzigd: 25 maart 2013

 7. Geslaagde telling slapende ganzen nieuwsbericht

  gende telling op 19 januari staat bij alle deelnemers al in de agenda. In het komend weekend staat ook zo ... In het afgelopen weekend werd onder goede weersomstandigheden een simultane telling geh ... ot dat alleen via een gecoördineerde telling een beeld is te krijgen van de slapende vogels. De telling wer ...

  Laatst gewijzigd: 05 december 2012

 8. Bioblitz je mee? nieuwsbericht

  ntelling niet kent: hierbij kun je het hele jaar alle soorten die je in je eigen tuin ziet tellen en doo ...  leuk vindt om te inventariseren, want het hoeft natuurlijk niet allemaal. Je kunt wekelijks tellen, of gew ... oon als je wat moois ziet. De meeste mensen tellen vogels en vlinders. Voor alle diergroepen zijn de bet ...

  Laatst gewijzigd: 02 juni 2020

 9. Met zijn allen slaapplaatsen tellen nieuwsbericht

  reinbeheerder een telgroep geformeerd van zo´n 15 waarnemers die elk aan de rand van het gebied uitvliegende vogels tel ... ogelijk door een individuele waarnemer te tellen. In deze gebieden is nu in samenwerking met de ter ... at een telgroep in de steigers. Een spannende onderneming dus die heel waardevolle informatie kan opl ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2012

 10. Zien we je morgen op de Landelijke Dag? nieuwsbericht

  ormeren we bezoekers via de intercom. Daarnaast plaatsen we belangrijke mededelingen (zoals herhaling lez ... dRing app op je telefoon en doe mee aan de BirdRing Challenge. Meer informatie is te vinden in de pro ...

  Laatst gewijzigd: 29 november 2019