Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 82 resultaten.
41 - 50 van 82 resultaten
 1. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, oktober 2020 publicatie

  Na een tamelijk (na)zomerse telling in september is de herfst nu echt aangebroken. Dat is maar goe ... tenrijk en Tsjechië. In Nederland tellen we niet alleen in oktober, maar ook in november, omdat dan doo ... rgaans de grootste aantallen Goudplevieren in Nederland zijn. De tellingen vinden plaats in de reguliere tel ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2020

 2. Porseleinhoentjes in de pitrus publicatie

  roren. Het is zo’n ochtend waarop de vingers nog van je handen vriezen, maar de zon schijnt al op de nev ... ieden. Op welke manier worden de vogelgegevens gebruikt door beheerders? Hoe worden tellers daarbij bet ...

  Laatst gewijzigd: 10 juli 2020

 3. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2019/20 publicatie

  rwinterende vogelsoorten waarvoor in Nederland één of meer Natura 2000-gebieden zijn aangewezen (zowel foe ... 0-gebieden (inclusief gebieden die niet voor de betreffende soort zijn aangewezen). In telseizoen 201 ... 9/20 zijn – voor het zesde seizoen op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door med ...

  Laatst gewijzigd: 08 december 2020

 4. Sovon-Nieuws 2018/3 publicatie

  39;Hopen op een tel-effect' Vestigingen van Huiszwaluwen Rallentelling in Groningse laagveengordel zeer suc ... cesvol Monografie Roodhalsfuut Zo herken je: hybride ganzen Bij de planning van het nieuwe jaar Recent ver ...

  Laatst gewijzigd: 15 januari 2019

 5. Watervogels in Nederland in 2018/2019 publicatie

  oördineerd en na 2000 zijn de verschillende type tellingen (Zoete en Zoute Rijkswateren, ganzen- en zwanen, mid ... de pols om de kwaliteit van de Nederlandse wateren (zoet en zout) te monitoren. Verder worden de tel ... ertekend. Resultaten van watervogeltellingen spelen hierbij een belangrijke rol. De landelijke telreeksen lop ...

  Laatst gewijzigd: 14 mei 2021

 6. Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2020 publicatie

  ntwoorden heeft Sovon twee tellingen in Fryske Gea-terreinen uitgevoerd, namelijk een parentelling in de twe ... ede helft van maart en een telling van gezinnen en jongen in de eerste helft van juni 2020. Daarnaast wer ... els) de nesten tellen per drone. De parentelling leverde een totaal van 5979 paren op. Kan ...

  Laatst gewijzigd: 03 november 2020

 7. Sovon-Nieuws 2019/2 publicatie

  sdras en predatie bij weidevogels verder onder de loep Zo tel je: jonge Grutto’s Wulp en Regenwulp op de sla ...

  Laatst gewijzigd: 19 september 2019

 8. Sovon-Nieuws 2018/4 publicatie

  stje telt- LiveAtlas als vervolg op de Vogelatlas Recent verschenen Zo tel je: Boomkruipers op sla ... kzij snelle tellers Winnaars fotowedstrijd Jaar van de Huiszwaluw 2018 Midwintertelling van watervogels 201 ...

  Laatst gewijzigd: 15 november 2019

 9. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, februari 2019 publicatie

  . Het was waarschijnlijk een van de natste tellingen in de lange reeks van midwintertellingen. Bijna het hel ... deneilanden aan het einde van de ochtend droog (zo’n twee uur voor het hoogwater) en nam ook de wind af waa ... rdoor het nog een hele aardige telling werd. Rond Nijmegen was dat geenszins het geval. Pas rond 16:15u wer ...

  Laatst gewijzigd: 08 februari 2019

 10. Sovon-Nieuws 2018/2 publicatie

  er de loep Theunis Piersma in de klei: Wetenschap vanuit de tuinstoel Zo tel je: Bosrietzangers Jan Joh ... i tellen Nieuwe voorzitter gezocht Record aantal broedende Steltkluten in 2017 Broedvogels in Wad ... 39;Heel leuk, ik volg een cursus vogels tellen!' Privacybeleid Sovon Slangenarend houdt het spa ...

  Laatst gewijzigd: 24 september 2018