Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 68 resultaten.
41 - 50 van 68 resultaten
 1. Fotowedstrijd spreeuwenwolken basispagina

  r de spreeuwenwolken. Het tellen van zo’n zwerm Spreeuwen is echter geen sinecure. Het gaat vaak om dui ... zenden vogels die als balletdansers op een choreografie zonder leiding  dansen in de lucht. Terecht dat zo ... len het Jaar van de Spreeuw dan ook gebruiken om innovatieve telmethoden uit te proberen, zoals het bep ...

  Laatst gewijzigd: 03 september 2014

 2. Excursie Zeeuws-Vlaanderen basispagina

  der te verkennen: Telpost Breskens, Braakman polder, Blikken, Sophia polder en Nummer één Schor. ’s- ... Kort samengevat (e= enkele; ws= waarschijnlijk; vr=vrouwtje; mn= man): Telpost: (wind 4-5 te veel uit ... rgstern 12, Boerenzwaluw 100-en, Visdief > 25 en Grote Stern > 100; Binnendijks veld bij de telpost: Noo ...

  Laatst gewijzigd: 08 september 2015

 3. Helpdesk basispagina

  Heb je een vraag over het invoeren van gegevens, het aanvragen van telformulieren of een and ... ere vraag over het tellen van vogels? Neem dan contact op met onze helpdesk voor waarnemers: hel ... vragen van formulieren, handleidingen, nieuwe telroutes of waarnemerscursussen gaan via de helpdesk. Het kan voo ...

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2020

 4. Reglement Sovon-Vrijwilliger van het Jaar basispagina

  en als een publicatie of de opzet van een lokaal/regionaal netwerk van tellers. Zo'n activiteit mag niet lan ... ezet voor een bepaald telproject of telprojecten. Selectiecriteria Om in aanmerking te komen voor de titel “So ... ied of bij hetzelfde type telling. Naast één van de bovengenoemde criteria heeft de kandidaat jarenlang tel ...

  Laatst gewijzigd: 29 juni 2017

 5. Arend van Dijk steunt de Atlas basispagina

  ieden van Nederland. Maar dat was toen hij vanuit Haarlem in de provincie verzeild raakte bepaald niet zo. &qu ... as is beperkt tot zijn favoriete stukje Nederland: Zuidwest Drenthe. Zo’n twintig vrijwilligers voe ... ren met hem de tellingen uit in dit gebied. Welke soort is nu kenmerkend voor Zuidwest Drenthe? Van Dijk: &qu ...

  Laatst gewijzigd: 11 juni 2013

 6. Anekdotes Ornithologisch Erfgoed basispagina

  rin zo’n 10 vogelfilms (1925-1938) en diverse sleden met glasfoto’s van Burdet, alsook enige fam ... mopnamen van had gemaakt. De vraag was of deze film nog kon worden teruggevonden. In de digitale telefoongids kon ... het telefoonnummer van de filmmaker gemakkelijk worden gevonden, dankzij de kleine plaats en de spe ...

  Laatst gewijzigd: 03 maart 2020

 7. 1990 broedvogelmonitoring, hoe het begon en groeide basispagina

  van individuele acties. Jan P. Strijbos De misschien wel eerste min of meer landelijke telling van een ver ... adelijke soorten Meestal waren het echter overheidsinstituten die landelijke tellingen probeerden te org ... gelijk) ‘schadelijke’ dieren zou gaan. De periodieke tellingen van de Roek zijn daarvan een goed voo ...

  Laatst gewijzigd: 02 juli 2013

 8. Toen en nu- Boomvalk, Regenwulp Kleine Bonte Specht basispagina

  orde op de Zuidwest-Veluwe in vier jaar tijd 82 nesten van Boomvalken op. Telkens zocht hij in een str ... terium om waarnemingen te interpreteren. Want bij een soort met een hoge trefkans mag je, alvorens tot een ter ...

  Laatst gewijzigd: 12 maart 2014

 9. Rombout de Wijs, 1951-2013 basispagina

  jkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij drie telgebieden in het Naardermeer liefst 29 jaar onderzocht. Daa ... kels zijn speciale belangstelling, zie ook http://www.home.zonnet.nl/myotis2/downloads.htm Arend van Dijk ...

  Laatst gewijzigd: 22 maart 2013

 10. De Britse wintervogelatlas basispagina

  elijke soortenlijst van het blok in te leveren. De Nederlandse aanpak ontbeerde zo’n gestandaardiseerde aan ... ttellingen. Zulke gestandaardiseerde tellingen leveren betere informatie over verspreiding en aantallen dan ond ...

  Laatst gewijzigd: 12 april 2013