Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 694 resultaten.
41 - 50 van 694 resultaten
 1. Teller in beeld: Eelco Brandenburg nieuwsbericht

  gelijke voor Sovon staan voorop. Welke (Sovon-)tellingen doe je? Ik doe enorm veel voor Sovon, eigenlijk tev ... rop Sovon drijft: zonder hen kan Sovon niet bestaan. Maar wie zijn nu die tellers? Regelmatig zet ... ten we tellers in beeld om hen beter te leren kennen. Deze keer Eelco Brandenburg, actief teller en Sov ...

  Laatst gewijzigd: 08 november 2018

 2. Ga je mee BOESTen? nieuwsbericht

  ESTen’. Dit staat voor Broedcodes Ophogen Extra Soorten Tellen. Je vult de soortenlijst van een atlasblok aan ...

  Laatst gewijzigd: 29 oktober 2014

 3. Avond over broedvogels tellen agenda

  dens een eerste gezamenlijk veldbezoek krijg je een broedvogel-tel-cursus op maat. Wel is enige bas ... Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuurgebieden. Het tellen van bro ... t nog bij: tijdens een telling kun je leuke vogelsoorten tegenkomen. Desondanks worden er weinig bro ...

  Laatst gewijzigd: 23 februari 2016

 4. Lezingavond over broedvogels tellen agenda

  aring met broedvogeltellingen is niet noodzakelijk. Tijdens een eerste gezamenlijk veldbezoek krijg je een broedvogel-tel ... Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuurgebieden. Het tellen van bro ... t nog bij: tijdens een telling kun je leuke vogelsoorten tegenkomen. Desondanks worden er weinig bro ...

  Laatst gewijzigd: 23 februari 2016

 5. Tellingen van Roeken-kolonies niet afronden voor half april nieuwsbericht

  kent zo’n telling die nog afgehandeld moet worden omdat deze in een geel gekleurd vakje staat in je kol ... Uit de ingevoerde tellingen van 2021 blijkt dat ruim 60% daarvan  door de teller als ‘de ... erszins de datum van telling aangeven, kunnen we aantonen dat er nog veel kan veranderen in de loop van apr ...

  Laatst gewijzigd: 26 april 2021

 6. Tweede telweekend Kwartelkoning nieuwsbericht

  rtelkoning. De voorlopige resultaten van de eerste telling tekenen zich al af. De voorlopige aantallen geven hoo ... pplekken doorgegeven. Het aantal territoria op basis van de telrichtlijnen is voorlopig 43. De aan ... ieden. Zo’n nieuwe roepende vogel kan een vrouwtje lokken, maar ook één of meerder andere man ...

  Laatst gewijzigd: 22 juni 2021

 7. Ook je kennis en passie delen? nieuwsbericht

  iviteiten om naar vogels te kijken georganiseerd. Organiseer je mee? De inzet van Sovon-tellers voor onderzoek naar vog ... els is uniek. Zo telden we vorig jaar met z'n allen 32.649 gebieden, routes en telpunten in Ned ... sen mee met je telling en laat zien hoe je vogels herkent Vragen Heb je een idee, maar twi ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2016

 8. Tel man-vrouw verhouding Wilde Eend bij de Midwintertelling nieuwsbericht

  houding bij zowel de Wilde Eend als de Krakeend. Tel je mee? Meer mannetjes dan vrouwtjes Het is een bekend bee ... ep van meer dan 10 Wilde Eenden of Krakeenden tegenkomt, probeer dan de mannetjes en de vrouwtjes te tel ... len. Voer zo’n groep in Avimap in door twee stippen te zetten op dezelfde plek: één voor de man ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2020

 9. Leer watervogels tellen in Midden-Brabant nieuwsbericht

  site. Tellen is leuk én zinvol om te doen. Je ziet elke maand weer andere soorten en aantallen en je geg ... tember tot en met april gaan tellers maandelijks naar hun gebied om er alle watervogels of alleen de gan ... zen en zwanen te tellen. Een ontspannende én zinvolle bezigheid. We zoeken nog nieuwe watervogeltellers! Inh ...

  Laatst gewijzigd: 04 september 2019

 10. Ben je vogelliefhebber? nieuwsbericht

  nvogels op naam brengt, een kijker meeneemt de natuur in, twitcht of al jaren vogels telt, dat maakt niet uit ...

  Laatst gewijzigd: 16 november 2015