Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 82 resultaten.
31 - 40 van 82 resultaten
 1. Zomerganzentelling Provincie Fryslân in 2015 publicatie

  gelijkbare tellingen vonden simultaan met Fryslân plaats in de provincies Groningen en Drenthe. Rap ... Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde in juli 2015 een integrale telling uit van alle ganzen bin ... haling van de telling in de komende jaren zal ook aan het licht brengen welke aantalsveranderingen gaande zijn. Ver ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2016

 2. Zomerganzentelling Provincie Groningen in 2015 publicatie

  Dit rapport presenteert de resultaten van een integrale telling van ganzen in de provincie Gro ... l van de telling was om gedetailleerd inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding, broedsucces en her ... komst van de in de tweede helft van juli aanwezige ganzen in de provincie Groningen. Rap ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2016

 3. Zomerganzen in Drenthe in 2014 publicatie

  eidsmakers en natuurbeschermers. Om de discussie te voeden met de juiste gegevens is deze telling uitgevoerd. Rap ...

  Laatst gewijzigd: 18 augustus 2015

 4. Zomerganzen in het Deltagebied in 2007 publicatie

  iedsdekkende telling van zomerganzen in het Deltagebied uitgevoerd. In het Zuid- Hollandse deel van de Del ... eld. Deze tellingen zijn aangevuld met tellingen van terreinbeheerders om ook voor het Zuid-Hollandse dee ... l een min of meer gebiedsdekkend beeld te verkrijgen. De tellingen zijn uitgevoerd door SOV ...

  Laatst gewijzigd: 17 april 2012

 5. Zomerganzen in Zeeland in 2010 publicatie

  0 is daarom voor de vierde maal sinds 2006 in opdracht van de provincie Zeeland een gebiedsdekkende tel ... erpopulatie (landelijke telling SOVON/ Alterra 2009), waarmee Zeeland na Zuid-Holland, Gelderland en Noo ... als tijdens de eerdere drie tellingen, het talrijkst. Gevolgd door Brandgans (2.710) en Grote Canadese Gan ...

  Laatst gewijzigd: 01 april 2016

 6. Zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen in 2011 publicatie

  iedsdekkende telling van zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen uitgevoerd. Zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen in 201 ...

  Laatst gewijzigd: 26 juni 2012

 7. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief september 2021 publicatie

  at op het punt van beginnen. Na een relatief koud en nat voorjaar/zomer waarin covid het nieuws domineerde hoo ... p ik dat een ieder weer gezond, enthousiast en vol goede moed het veld in en het water op gaat voor mooie tel ... lingen. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de afgelopen april telling, vacante gebieden en sla ...

  Laatst gewijzigd: 02 september 2021

 8. Sovon-Nieuws 2020/2 publicatie

  nds van weidevogels in relatie tot beheer. Zo tel je: Nachtzwaluwen Plan een cursus samen met Sovon Roo ...

  Laatst gewijzigd: 29 juni 2021

 9. Ten behoeve van: Gelderse Patrijzen publicatie

  Een wat grijze zaterdagochtend, begin februari. Een groepje van zo’n dertig mensen verzamelt zic ... de jaar op rij kijkt Hinkamp, op basis van BMP-tellingen, of maatregelen om Patrijzen te helpen hun vru ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 10. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, januari 2021 publicatie

  wintertelling, die inmiddels toe is aan de 55 e  editie. Op 16 januari vindt een telling plaats in all ... e binnenlandse monitoringgebieden, ganzen- en zwanengebieden én midwintertelgebieden. Tellen kan van 15 tot 25 jan ... enge lockdown kunnen tellen. Anders dan eerder was aangekondigd zal op de 16 e  geen integrale telling pla ...

  Laatst gewijzigd: 04 februari 2021