Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 68 resultaten.
31 - 40 van 68 resultaten
 1. Privacybeleid basispagina

  binaties van naam-adres-woonplaats, andere combinaties van namen met achtergrondgegevens (zoals IP-adressen), tel ... n met het gebruik van de persoonsgegevens om het telwerk zo goed mogelijk ondersteunen, en de waarnemer te kun ... geleverde telgegevens en te tellen gebieden. In monitoringrapporten kunnen we – zonder nadere context- namen noe ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2019

 2. Literatuurlijst Vogelatlas basispagina

  . Baumann S. 1999b. Telemetrische Untersuchungen zur Raumnutzung und Habitatpräferenz des Pirols (Or ... p; Røer J.E. 2009. Occurrence of Continental Blackcaps Silvia atricapilla in northern Europe. Ornis Sve ...

  Laatst gewijzigd: 29 november 2018

 3. Mijn moment: Sander Elzerman basispagina

  image, maar het aandeel hardcore tellers ligt altijd hoog. Hoe ervaren zij deze bijeenkomsten?  Aan het woord is San ... der Elzerman, 29 jaar, en onder meer Atlas DC voor Zuid-Holland. Hoe ik begon met tellen Mijn vader  (To ... n Elzerman) was al lang actief als vogelaar en teller voor Sovon. Na mijn geboorte  raakte het vog ...

  Laatst gewijzigd: 14 maart 2014

 4. De verleidelijkheid van het toekomst denken basispagina

  tel en Hans van Balen konden zich toen nog geen voorstelling maken van een pc,  een mobiele telefoon, laa ... s ‘Nee’ tegen de redactie van dit boekje … Vogels tellen blijft, maar verandert wel Waar staat Sov ... on als organisatie in 2053? Zijn er dan überhaupt nog wel mensen in dit land die vogels kijken en tel ...

  Laatst gewijzigd: 28 maart 2017

 5. Blauwe Reigers in Engeland en Wales basispagina

  onies wordt jaarlijks geteld, terwijl er om de zoveel tijd een landelijke telling van alle kolonies wor ... en, veel kleinere landje, komen we tot zo'n 13.000 nesten. Scan van de resultaten uit Engeland ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2013

 6. Avifauna van Midden-Nederland basispagina

  edvogels van het 2000 km 2 grote gebied in 400 telgebieden. Hoewel er, met de kennis van nu, wel wat kritische opm ... htheidskaarten op van alle broedvogelsoorten, inclusief de Huismus. Kaarten die voor het eerst op zo'n grote sch ...

  Laatst gewijzigd: 20 maart 2013

 7. AVIMAP Monitoring Planner basispagina

  at aanvullend veldwerk efficiënt kan worden ingezet in de gebieden waar het echt nodig is. Zo: Bent u alt ... ijd op de hoogte van actuele vogelinventarisaties Voortkomt u dubbele tellingen Krijgt u zicht op bes ... chikbare kennis Projecten De dataservice geeft informatie per telgebied en is opgesteld voor de volgende pro ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2017

 8. Zij steunen de Vogelatlas, omdat... basispagina

  r heb ik enkele malen op mijn website over de huidige populatie in de regio van zo'n 20-30 bro ... emaal niet zo'n vogelaar: ik werk aan zoogdieren, met name aan het konijn, de bekende duinbewoner. Net ... ht de sprookjesvogel."  Lees meer »   Arend van Dijk "Je hebt enorm veel plezier in het veld, waa ...

  Laatst gewijzigd: 26 september 2018

 9. De Nederlandse vogelbevolking over 40 jaar: terug in balans of exotische dynamiek? basispagina

  Terugkijkend naar 40 jaar vogels tellen onder de paraplu van Sovon is één ding duidelijk: de vog ... nen te vinden (zoals begin 20e eeuw), maar valt de Achterhoek de eer te beurt als grielenparadijs. In het oos ... ndvogels geworden. Het woord is aan de tellers Hoe waarheidsgetrouw zijn deze bespiegelingen? In ieder gev ...

  Laatst gewijzigd: 13 juni 2014

 10. Joop Kramer basispagina

  uur- en vogelbescherming (zoals Vogelbescherming, Drents Landschap, Natuurmonumenten). Ik kijk al bijna mij ... is van tellingen en inventarisaties op wetenschappelijke basis gegevens over de vogelstand verschaft, is daa ...

  Laatst gewijzigd: 28 maart 2017