Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 82 resultaten.
21 - 30 van 82 resultaten
 1. Zomerganzen in Drenthe in 2019 publicatie

  De telling in 2019 in de provincie was de zevende in een reeks ganzentellingen die Sov ... on voor de provincie Drenthe uitvoerde. Deze tellingen hebben tot doel het provinciale ganzenbeleid van inf ... gen. rap_2019-64_zomerganzen-drenthe_2019.pdf 2019/64 de Boer V. 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nij ...

  Laatst gewijzigd: 03 februari 2020

 2. Zomerganzen in Groningen in 2018 publicatie

  8 voor het vierde opeenvolgende jaar een telling van zomerganzen in Groningen uit. Deze tellingen hebben het doe ... zen in de provincie Groningen. Gedurende de periode 2015-2019 wordt tweemaal een integrale telling gedaan (20 ... zengebieden, om de aantalsontwikkeling te volgen. In beide gevallen worden de tellingen uitgevoerd door professionele tel ...

  Laatst gewijzigd: 07 juli 2020

 3. Zomerganzen in Drenthe in 2018 publicatie

  De zomerganzentelling in juli 2018 in de provincie Drenthe was de zesde in een reeks tellingen die ... Sovon in opdracht van de provincie Drenthe uitvoerde. Deze tellingen hebben tot doel het pro ... vincie Drenthe in de zomer. Gewoonlijk wordt deze telling gedaan in de belangrijkste ganzengebieden in Dre ...

  Laatst gewijzigd: 02 mei 2019

 4. Zomerganzen in Friesland in 2016-2018 publicatie

  rganiseerd in juli 2016-2018. Doel van deze juli-tellingen was om gedetailleerd inzicht te krijgen in de pop ... ulatieomvang en de verspreiding van de in de zomer  aanwezige ganzen (‘zomerganzen’). Achtergrond is de Nota Fryske Guo ... spreidingsgegevens. De reeks zomerganzentellingen in deze opzet startte in 2015, en werd in 2016 geïntegreerd met de tel ...

  Laatst gewijzigd: 02 mei 2019

 5. Zomerganzen in Zeeland in 2017 publicatie

  en over het algemeen gunstig en de telling was zeer volledig. rap_2017-47_zomerganzen-zeeland.pdf 201 ... land een gebiedsdekkende telling van zomerganzen in de provincie Zeeland uitgevoerd. De telling is geo ... rganiseerd door Sovon en uitgevoerd door Sovon-medewerkers, tellers van Waterdienst Rijkswaterstaat, WBE’s, Sta ...

  Laatst gewijzigd: 26 januari 2018

 6. Zomerganzen in de provincie Groningen in 2017 publicatie

  zengebieden. De telling in 2017 was een steekproeftelling.       rap_2017-48_zomerganzen-groningen-2017.pdf 201 ... 7 voor het derde opeenvolgende jaar een telling van zomerganzen in Groningen uit. Doel van de zom ... egrale telling gedaan (2015, 2018), in de overige jaren een steekproeftelling in de beste gan ...

  Laatst gewijzigd: 04 september 2018

 7. Zomerganzentelling Drenthe 2017 publicatie

  ultaan met vergelijkbare tellingen in Groningen en Friesland. rap_2017-46_zomerganzen-drenthe.pdf 2017/46 Vin ... Voor het vijfde achtereenvolgende jaar voerden medewerkers van Sovon in juli 2017 een ‘zo ... merganzenganzentelling’ uit in de provincie Drenthe. Deze telling heeft tot doel het provinciale ganzenbeleid van inf ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2018

 8. Zomerganzen in de Provincie Groningen in 2016 publicatie

  voor de wintertellingen hebben ontwikkeld. De telling in 2016 was een steekproeftelling. Rap ... 6 voor het tweede opeenvolgende jaar een telling van zomerganzen in Groningen uit. Doel van de zom ... egrale telling gedaan (2015, 2018), met in de overige jaren een steekproeftelling in de beste gan ...

  Laatst gewijzigd: 14 maart 2017

 9. Protocol merelnesten publicatie

  edperiode van de Merel loopt van doorgaans maart tot en met juli. Je kunt de hele broedperiode merelnesten mel ... de app AviNest en upload de gegevens. pro ...

  Laatst gewijzigd: 12 februari 2021

 10. Zomerganzen in Drenthe in 2016 publicatie

  ers, beleidsmakers en natuurbeschermers. Om de discussie te voeden met de juiste gegevens is deze tel ... tact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl. Rap_2016-40_zomerganzen-Drenthe_ZK.pdf 2016/40 De Boer V. 201 ...

  Laatst gewijzigd: 28 maart 2017