Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 632 resultaten.
21 - 30 van 632 resultaten
 1. Slaapplaatstelling telproject

  applaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten. De tellingen richten zich vooral op Natura 200 ... rbeelden zijn Blauwe Kiekendief, Halsbandparkiet en Ransuil Overig: in totaal zijn er in Nederland zo’n 80 soo ... rverzamelplaatsen Voorkeursdatum bij landelijke tellingen wordt aangegeven Bekijk de teldata » Telling vindt ide ...

  Laatst gewijzigd: 31 maart 2020

 2. Doe je mee met een fietsrondje vogels tellen rond Kerst? nieuwsbericht

  tsrondje voor de wetenschap: het PTT-project. Met één route met twintig telpunten help je al mee om de aan ... ken. Wat is precies de bedoeling? Je telt alle vogels (ook overvliegende) vanaf 20 telpunten langs een rou ... te. Per punt tel je 5 minuten, waarbij je voortdurend om je heen blijft kijken. Deze telling doe je ied ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2018

 3. Je route en tijd bekijken basispagina

  Tijdens je telling is het handig om je route (track), de tijd die je hebt besteed en de gre ...

  Laatst gewijzigd: 20 maart 2019

 4. Je waarnemingen invoeren in het veld basispagina

  den je waarnemingen gekoppeld. In combinatie met de begin- en eindtijd van de telling registreert dit de  wa ... arneeminspanning, een belangrijk gegeven bij de bewerking van tellingen. Automatisch, terwijl jij aan het vogels kijken ben ... rneemt tellen mee. Ook de soorten die je alleen hoort, of juist alleen ziet. Besluit je om ze allemaal te tel ...

  Laatst gewijzigd: 03 maart 2020

 5. Waarop moet je als teller bedacht zijn als je geluid gebruikt? veelgestelde vragen

  Vogels kunnen de teller volgen of komen van grote afstand aangevlogen. Ze raken daarmee buiten hun ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020

 6. De broedvogels van mijn telgebied nieuwsbericht

  -project? 'BMP-en' vereist enige toewijding. Zo moet je een minimaal aantal bezoeken brengen aan ... edvogelmonitoringproject van Sovon. Bas wachtte niet tot na de cursus met starten, maar telde gelijk een eigen telgebied: De Kra ... e vogels in je telgebied in kaart te brengen. Tijdens de tweede excursie ging dit echter beter en toe ...

  Laatst gewijzigd: 16 juli 2018

 7. Huiszwaluwen tellen is ook praatjes maken nieuwsbericht

  k Meeuwsen (25e jaar tellend): “Je spreekt vooral aardige mensen die van natuur houden”.  Nico van der Poel (20e jaa ... ” Tellingen bijeengebracht Samen tellen de huiszwaluwvolgers zo’n 40.000 nesten per jaa ... als een vogelteller. Soms kan een goed gesprek wonderen doen. Broedende Huiszwaluwen tellen is een klu ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2014

 8. Geef je mailadres door! nieuwsbericht

  ere onderwerpen en telprojecten. Deze keuze kan bovendien steeds worden aangepast, al naar gelang woo ... enhoek op de startpagina van www.sovon.nl. Log in met je waarnemerscode (zie adressticker) en je  postcode. Eve ...

  Laatst gewijzigd: 06 november 2012

 9. Op zoek naar Grutto, Kievit en Gele Kwik: een overzicht van meer dan 20 jaar weide- en akkervogels tellen in Fryslân basispagina

  Jelle Postma- Sovon Er wordt in heel Nederland al jarenlang geteld volgens de BMP-methode (Broedvogel Monitoring Project, MAS), zo ook in Friesland. Maar waar zitten weide- en akkervogels in Friesland en waarom? Hoe is het ze vergaan de afgelopen 23 jaar? ...

  Laatst gewijzigd: 27 augustus 2019

 10. Nieuw telseizoen watervogels nieuwsbericht

  int een nieuw telseizoen, het 39 e op rij! Met zo'n lange telreeks valt veel te doen. Het vas ... zoen toch in september. Tot en met april worden maandelijks vrijwel alle belangrijke wateren geteld. De tel ... ernationale coördinatie van de tellingen maakt het ook mogelijk de Nederlandse gegevens in perspectief te pla ...

  Laatst gewijzigd: 18 september 2013