Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 673 resultaten.
21 - 30 van 673 resultaten
 1. Jaar van de Patrijs telproject

  veel? Wat zijn de kenmerken van die plekken? Met gerichte tellingen hebben we zoveel mogelijk gegevens ove ... ceelkenmerken (zoals faunaranden en hagen) op de aanwezigheid en broedsucces van de Patrijs en welke van deze ken ... merken zijn bepalend? Telperiode Vrijwilligers zijn gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een bee ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2017

 2. Slaapplaatstelling telproject

  applaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten. De tellingen richten zich vooral op Natura 200 ... rbeelden zijn Blauwe Kiekendief, Halsbandparkiet en Ransuil Overig: in totaal zijn er in Nederland zo’n 80 soo ... rverzamelplaatsen Voorkeursdatum bij landelijke tellingen wordt aangegeven Bekijk de teldata » Telling vindt ide ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 3. Actueel Sovon-actueel landingspagina

  schenen » Tel broedvogels in agrarisch gebied 26 oktober 2020 Help mee met BMP of MAS » Historisch slecht wei ... ken 08 juni 2020 Het Jaar van de Wilde Eend is ook een beetje het jaar van de Krakeend » Broedvogels tel ... len in juni (en later) 04 juni 2020 Nog even doorzetten, beste tellers, want het broedseizoen is nog lan ...

  Laatst gewijzigd: 13 juli 2012

 4. Doe je mee met een fietsrondje vogels tellen rond Kerst? nieuwsbericht

  tsrondje voor de wetenschap: het PTT-project. Met één route met twintig telpunten help je al mee om de aan ... ken. Wat is precies de bedoeling? Je telt alle vogels (ook overvliegende) vanaf 20 telpunten langs een rou ... te. Per punt tel je 5 minuten, waarbij je voortdurend om je heen blijft kijken. Deze telling doe je ied ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2018

 5. Je route en tijd bekijken basispagina

  Tijdens je telling is het handig om je route (track), de tijd die je hebt besteed en de gre ...

  Laatst gewijzigd: 20 maart 2019

 6. Je waarnemingen invoeren in het veld basispagina

  den je waarnemingen gekoppeld. In combinatie met de begin- en eindtijd van de telling registreert dit de  wa ... arneeminspanning, een belangrijk gegeven bij de bewerking van tellingen. Automatisch, terwijl jij aan het vogels kijken ben ... rneemt tellen mee. Ook de soorten die je alleen hoort, of juist alleen ziet. Besluit je om ze allemaal te tel ...

  Laatst gewijzigd: 03 maart 2020

 7. Waarop moet je als teller bedacht zijn als je geluid gebruikt? veelgestelde vragen

  Vogels kunnen de teller volgen of komen van grote afstand aangevlogen. Ze raken daarmee buiten hun ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020

 8. De broedvogels van mijn telgebied nieuwsbericht

  -project? 'BMP-en' vereist enige toewijding. Zo moet je een minimaal aantal bezoeken brengen aan ... edvogelmonitoringproject van Sovon. Bas wachtte niet tot na de cursus met starten, maar telde gelijk een eigen telgebied: De Kra ... e vogels in je telgebied in kaart te brengen. Tijdens de tweede excursie ging dit echter beter en toe ...

  Laatst gewijzigd: 16 juli 2018

 9. Huiszwaluwen tellen is ook praatjes maken nieuwsbericht

  k Meeuwsen (25e jaar tellend): “Je spreekt vooral aardige mensen die van natuur houden”.  Nico van der Poel (20e jaa ... ” Tellingen bijeengebracht Samen tellen de huiszwaluwvolgers zo’n 40.000 nesten per jaa ... als een vogelteller. Soms kan een goed gesprek wonderen doen. Broedende Huiszwaluwen tellen is een klu ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2014

 10. Op zoek naar Grutto, Kievit en Gele Kwik: een overzicht van meer dan 20 jaar weide- en akkervogels tellen in Fryslân basispagina

  Jelle Postma- Sovon Er wordt in heel Nederland al jarenlang geteld volgens de BMP-methode (Broedvogel Monitoring Project, MAS), zo ook in Friesland. Maar waar zitten weide- en akkervogels in Friesland en waarom? Hoe is het ze vergaan de afgelopen 23 jaar? ...

  Laatst gewijzigd: 27 augustus 2019