Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 628 resultaten.
111 - 120 van 628 resultaten
 1. Vogelteller in de kijker nieuwsbericht

  nis bij te brengen. Ik geef al heel lang vogelcursussen voor beginners en gebruik zo’n MUS telling ook als edu ... ia. Wie mij wil volgen moet gewoon een keertje meelopen met een telling of excursie (zodra de cor ... Henny Kloosterboer doet vanaf het allereerste begin mee aan het MUS-project. Een “verslaafde” MUS-tel ...

  Laatst gewijzigd: 02 juni 2020

 2. Vogelteller in de Kijker nieuwsbericht

  nis bij te brengen. Ik geef al heel lang vogelcursussen voor beginners en gebruik zo’n MUS telling ook als edu ... ia. Wie mij wil volgen moet gewoon een keertje meelopen met een telling of excursie (zodra de cor ... Henny Kloosterboer doet vanaf het allereerste begin mee aan het MUS-project. Een “verslaafde” MUS-tel ...

  Laatst gewijzigd: 02 juni 2020

 3. Op zoek naar de geheimzinnige Kwartelkoning nieuwsbericht

  23 juni gaan zo’n 150 waarnemers op pad om het karakteristieke crex-crex-geluid vast te stellen. Dat wor ... ningen en in het Oldambt. Naast het vaststellen van het landelijke aantal is het telproject ook belangrijk voor de bes ... d al de eerste vogel gemeld bij Wageningen. Tellers gevraagd in Oldambt Alle vaste crex-tellers wordt weer gev ...

  Laatst gewijzigd: 28 mei 2018

 4. RAVON zoekt applicatiebeheerder nieuwsbericht

  fessionals hun tellingen in van monitoringstrajecten. Jij gaat je bezighouden met het gehele beheer- en ont ...

  Laatst gewijzigd: 18 juli 2019

 5. De zomernesten van de Wespendief nieuwsbericht

  trekken zich aan het oog van de 'gewone' waarnemer. Het zijn de extreme volhouders die telkens wee ... r een stukje aan de puzzel toevoegen. Zoals over de betekenis van 'zomernesten'. Hierover val ...

  Laatst gewijzigd: 30 juli 2019

 6. Zomerganzen in Drenthe in 2018 publicatie

  De zomerganzentelling in juli 2018 in de provincie Drenthe was de zesde in een reeks tellingen die ... Sovon in opdracht van de provincie Drenthe uitvoerde. Deze tellingen hebben tot doel het pro ... vincie Drenthe in de zomer. Gewoonlijk wordt deze telling gedaan in de belangrijkste ganzengebieden in Dre ...

  Laatst gewijzigd: 02 mei 2019

 7. De mooiste Huiszwaluwen op de foto nieuwsbericht

  szwaluwen in Nederland. Je kunt de kolonies van Huiszwaluwen ook tellen in jouw buurt, om een bijdrage te lev ... gens de jury is dit maar zelden vastgelegd met een camera. Voor zo'n foto als deze is veel geduld nod ... chermen. Wil je meer informatie? Op onze webpagina's vind je allerlei informatie over de Hui ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2018

 8. Zomerganzen in Friesland in 2016-2018 publicatie

  rganiseerd in juli 2016-2018. Doel van deze juli-tellingen was om gedetailleerd inzicht te krijgen in de pop ... ulatieomvang en de verspreiding van de in de zomer  aanwezige ganzen (‘zomerganzen’). Achtergrond is de Nota Fryske Guo ... spreidingsgegevens. De reeks zomerganzentellingen in deze opzet startte in 2015, en werd in 2016 geïntegreerd met de tel ...

  Laatst gewijzigd: 02 mei 2019

 9. Vragen aan Huub Bun nieuwsbericht

  uwe gors, en telde ik vogels aan het Groot Eiland bij Luntershoek. Het inventariseren kreeg eerst zijn ver ... er BMP-plot Saeftinghe en BMP-plots in het weidevogelreservaat de Grote Putting samen met andere tel ... lers. Ondertussen tel ik mee sinds 1990 aan de maandelijkse laagwatertellingen in Saeftinghe en werd ik gep ...

  Laatst gewijzigd: 31 maart 2020

 10. Gelderse vogelaar in de kieker: Thijs Oonk nieuwsbericht

  veelheden Kruisbekken van vorig jaar zal ik ook niet snel vergeten. Welke (Sovon-)tellingen doe je? Ik doe mee ... Thijs is een jonge enthousiaste vogelaar uit Winterswijk. Naast tellingen is hij ook act ... 15e bij de VWG-ZOA gekomen. Ik heb bij de VWG veel geleerd van vogels, maar ook plantjes en insecten kwamen aan ...

  Laatst gewijzigd: 23 december 2014