Zoekresultaten

U heeft gezocht op zo tel je, er zijn 441 resultaten.
11 - 20 van 441 resultaten
 1. Zo mooi zie je ze zelden nieuwsbericht

  het binnenland in geblazen worden. Het was fraai licht dus met zijn telescoop kon hij vanaf diverse ple ...

  Laatst gewijzigd: 31 oktober 2017

 2. Tel mee met LiveAtlas en maak kans op... nieuwsbericht

  e vogels die je tijdens je wandeling ziet, help je mee aan een live Vogelatlas. Als je dit jaar minimaal twe ... elaar. Of je nu een heel kilometerhok uitkamt of een rondje in je wijk loopt: elke soort telt. Ook de vogels die je all ...

  Laatst gewijzigd: 19 december 2018

 3. Nesten Boerenzwaluw tellen nieuwsbericht

  rlijks een publiekstelling van Boerenzwaluwnesten. Dankzij al die tellingen weten we nu dat het aantal bro ... edparen in Nederland sinds begin jaren negentig weer licht stijgt. Goed nieuws dus! Door de telling voort te zet ... s! Broeden er dit jaar geen Boerenzwaluwen in je tuin of op je erf, maar eerdere jaren wel? Geef dan ook ...

  Laatst gewijzigd: 03 juli 2018

 4. Tel man-vrouw verhouding Wilde Eend bij de Midwintertelling nieuwsbericht

  houding bij zowel de Wilde Eend als de Krakeend. Tel je mee? Meer mannetjes dan vrouwtjes Het is een bekend bee ... ep van meer dan 10 Wilde Eenden of Krakeenden tegenkomt, probeer dan de mannetjes en de vrouwtjes te tel ... len. Voer zo’n groep in Avimap in door twee stippen te zetten op dezelfde plek: één voor de man ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2020

 5. Leer watervogels tellen in Midden-Brabant nieuwsbericht

  site. Tellen is leuk én zinvol om te doen. Je ziet elke maand weer andere soorten en aantallen en je geg ... tember tot en met april gaan tellers maandelijks naar hun gebied om er alle watervogels of alleen de gan ... zen en zwanen te tellen. Een ontspannende én zinvolle bezigheid. We zoeken nog nieuwe watervogeltellers! Inh ...

  Laatst gewijzigd: 04 september 2019

 6. Boek ‘Wat je met rust laat, kan groeien’ nieuwsbericht

  uurgebied met een omvang van zo’n 3.000 ha, waarvan 1800 hectare hoogveen. Natuurmonumenten heeft het in de afg ...

  Laatst gewijzigd: 17 januari 2013

 7. Ga je mee BOESTen? nieuwsbericht

  ESTen’. Dit staat voor Broedcodes Ophogen Extra Soorten Tellen. Je vult de soortenlijst van een atlasblok aan ...

  Laatst gewijzigd: 29 oktober 2014

 8. Mensen tellen ook mee nieuwsbericht

  sen, maar ook vanwege roofvogels die hun jachtvlucht maken. Tijdens een extra telling bij hoogwater werden hal ... in de Waddenzee tellen mee met het meten van verstoring. Ze noteren de verschillende typen potentiële ver ... den we weer een extra telling in augustus coördineren. Nietsvermoedende recreanten kunnen in hun een ...

  Laatst gewijzigd: 27 augustus 2019

 9. Sovon telt mee tijdens de Texel Big day nieuwsbericht

  ler van dit weekend is de Texel Big day. Zo'n 10-20 teams fietsen zich een hele dag (dus 24 uur!), de lon ...

  Laatst gewijzigd: 09 april 2019

 10. Extra tellingen steltloperslaapplaatsen in Friesland nieuwsbericht

  Al sinds eind jaren zeventig tellen Friese vrijwilligers met regelmaat slaapplaatsen van ste ... s in de 3 à 4 jaar worden in Friesland zo’n 100 steltloperslaapplaatsen om de 2 weken geteld, vanaf eind feb ... l Grutto’s. Jaren achtereen initieerde Eddy Wymenga de tellingen met de FFF ...

  Laatst gewijzigd: 26 maart 2019